in

Colf, maaari bang tanggalin sa trabaho nang walang anumang dahilan?

Colf, maaari bang tanggalin sa trabaho nang walang anumang dahilan?

Sa Italya sa domestic job, ang mga colf o domestic helpers at mga caregiver ay nasasakop ng isang partikular na collective contract na marami ang pagkakaiba sa ibang kategorya ng mga manggagawa.

Ang pangunahing pagkakaiba nito ay ang tungkol sa pagpapaalis sa trabaho o termination o licenziamento, na hindi palaging mayroong dahilan o motivated. Sa madaling salita, ay maaaring tanggalin sa serbisyo ang isang colf o caregiver kahit kailan, ng walang anumang sapat na dahilan.

Halimbawa, kung sakaling dumating ang pagkakataon na tanggalin sa trabaho ang isang colf, ay hindi obligado ang pagbibigay ng employer na anumang dahilan sa pagtatanggal sa trabaho. Kahit pa naging maganda at regular ang takbo ng employer-colf relation at kahit ang colf ay hindi nagkulang sa employer nito, naging tapat sa serbisyo at sa kanyang trabaho, kahit walang anumang financial issue ang employer upang tanggalin ang colf, ay maaari pa ring tanggalin sa serbisyo ng employer ng walang anumang dahilan dahil hindi obligado ang pagbibigay ng anumang dahilan sa pagtatanggal sa trabaho. Ang natatanging obligasyong nasasaad sa batas ay ang pagbabayad ng sahod, separation pay at ang abiso.

Ngunit maaari bang sabihan ang colf na huwag ng pumasok sa trabaho sa susunod na araw? 

Ang employer na nagtatanggal sa trabaho ay maaaring sabihan ang colf na huwag ng pumasok sa susunod na araw. Sa ganitong kaso ay kailangang bayaran sa colf ang huling sahod, ang kabayaran sa hindi pagbibigay ng abiso o ang indennità sostitutiva del preavviso, bukod pa sa TFR o trattamento fine rapporto at ilang benepisyo na hindi pinakinabangan ng colf tulad ng ferie o bakasyon.

Ang employer ay mayroong dalawang pagpipilian:

  • Tanggalin ang colf ng may abiso, bayaran ng regular ang colf at hintaying matapos ang araw ng abiso;
  • Tanggalin agad ang colf at bayaran ang kawalan ng pagbibigay ng abiso.

Maaari ring hindi magbigay ng abiso ang employer kung ang pagtatanggal ay dahil sa “giusta causa” o kung ang colf ay nagkasala at dahil sa maling pag-uugali ay hindi na maaaring ipagpatuloy pa ang employment ng kahit isang araw lamang.

Ang kadalasang dahilan upang tanggalin ang colf dahil sa “giusta causa” ay ang sumusunod:

  • hindi totoong pagkakasakit o pekeng aksidente;
  • tangkang pagnanakaw;
  • hindi makatwirang pagliban sa trabaho o maagang pagtatapos ng trabaho;
  • hindi pagsunod at paulit-ulit na patanggi na gampanan ang trabaho.

Ang abiso ay hindi kailangang bayaran kung ang pagtatanggal sa trabaho ay naganap sa panahon ng pagsubok o probationary period. (PGA)

Basahin din:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Pagbabawal magpunta sa ibang Rehiyon Ako Ay Pilipino

May pahintulot na ba ang pagpunta sa ibang rehiyon ngayong Abril?

Ako Ay Pilipino

Araw ng abiso bago tanggalin sa trabaho, karapatan ng colf