in

Colf, nag-positibo sa Covid19, ano ang matatanggap mula sa CassaColf?

Ako Ay Pilipino

Ang lahat ng mga domestic workers na mayroong regular na employment contract at nakatala sa Cassacolf, hanggang Octuber 31, 2021 ay may karapatang maka-access sa tulong na ipinagkakaloob ng ‘Covid package‘. 

  • Isang daily allowance na nagkakahalaga ng €40,00 para sa maximum na 14 na araw sa isang taon kung sakaling nag-quarantine o home isolation dahil sa hinala ng nahawa ng Covid-19;
  • Isang daily allowance na nagkakahalaga ng € 30,00 para sa maximum na 10 araw sa isang taon sa kaso ng home isolation at hindi ma-ospital;
  • Sa kaso ng ma-confine sa ospital ay nasasaad ang isang daily allowance na nagkakahalaga ng € 100,00 para sa maximum na 50 araw sa isang taon kung saan idadagdag ang € 1000,00 at nagiging € 2000,00 ng recovery sa ICU. 

Ano ang Cassacolf? 

Ang Cassa Colf, bukod sa Inps at Inail, ito ay karagdagang insurance sa kaso ng aksidente ng colf at nagbibigay rin ng benepisyo sa tulad ng tulong pinansyal kung maa-admit sa ospital, refund ng mga medical expenses, free medical check-ups sa mga accredited clinics.

Sinu-sino ang mga nakatala sa Cassa Colf? 

Nakatala sa Cassacolf ang lahat ng mga manggagawa at employer na sakop ng Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico o CCNL, at regular na nagbabayad ng kontribusyon na ginagawa ng employer quarterly, sa parehong kundisyon ng social security. Ayon sa CCNL, ang pagpapatala sa Cassa Colf ay isang obligasyon sa domestic job simula noong Marso 2015.

Paano babayaran ang kontribusyon sa Cassacolf?

Batay sa napiling paraan ng pagbabayad ng kontribusyon ng employer ay kailangan ding bayaran ng employer ang Contributo di assistenza contrattuale (Codice F2) para sa Cassa Colf.

Ang halagang dapat bayaran ay € 0,06 kada oras ng trabaho. Ito ay babayaran ng employer at ang bahaging para sa worker na €0,04 ay maaari na lamang kunin ng employer sa susunod na sahod ng colf.

Kailangang i-multiply ang oras ng trabaho quarterly sa € 0,06 , at ilagay ito sa ‘importo’ at idagdag ito sa halaga ng kontribusyon sa Inps. 

Paano matatanggap ang mga serbisyo ng Cassacolf? 

Upang matanggap ang mga karapatan mula sa Cassacolf ay kailangang:

  • regular ang pagbabayad ng kontribusyon;
  • kinakailangang umabot sa minimum na bayad ng € 25,00 sa isang taon ng kontribusyon sa Cassa Colf upang matanggap ang mga serbisyo nito. Upang umabot sa nasabing halaga ay maaaring magbayad ng ‘quota integrativa’ o additional amount sa 0,06. (PGA – Source: Assindatcolf, Cassacolf)
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.7]

Green pass, mandatory sa mga magulang sa scuola materna at asilo nido

bakuna laban Covid19 Ako Ay Pilipino

Bakuna kontra Covid19, mandatory na ba sa Italya?