in

Dayuhang walang permit to stay sa Italya, Flussi o regolarizzazione?

Magandang araw po. Ako po ay isang undocumented. Nais po akong gawing regular bilang colf ng aking employer ngayon. Ano po ba ang prosesong dapat naming sundin: flussi o sanatoria? Ano po ang pagkakaiba ng dalawa? 
 

Enero 23, 2015 – Ang Decreto Flussi at ang Regolarizzazione, kilala rin bilang sanatoria o emersione, ay dalawang magkaiba at makahiwalay na paraan. Ang pangunahing pagkakaiba, sa katunayan, ay ang pagiging residente ng dayuhan sa ibang bansa at samakatwid ay wala sa Italya – sa unang nabanggit –  o ang nakatira na sa Italya ngunit undocumented o walang balidong dokumento upang manatili at magtrabaho sa Italya – para naman sa ikalawang kaso. Gayunpaman, sa parehong kaso, ay kailangang hintayin ang paglabas ng batas buhat sa gobyerno. Karaniwan, ang Decreto Flussi ay inilalathala taun-taon habang ang Regolarizzazione naman ay isang espesyal o di pangkaraniwang batas at hindi inilalathala taun-taon. 

 
Ang Decreto Flussi ay partikular na naglalayong gawing regular o legal ang pagpasok ng mga non-EU nationals na nakatira sa ibang bansa na nagnanais na makapasok at makapag-trabaho sa Italya. Sa madaling salita, ang employer na nais mag-empleyo ng isang Pilipino, sa pamamagitan ng quota o bilang na itinalaga ng Decreto Flussi, ay nagre-request o nagsusumite ng aplikasyon para sa “nulla osta al lavoro subordinatoonline sa pamamagitan ng website ng Sportello Unico per l’Immigrazione at kailangang patunayan ang pagiging kwalipikado o ang pagkakaroon ng mga requirements sa page-empleyo ng dayuhang manggagawa. 
 
Ngunit dahil ang pangunahing kundisyon sa Decreto Flussi ay ang paninirahan ng dayuhan sa ibang bansa, ang dayuhang manggagawa na nasa Italya na at walang balidong dokumento sa paninirahan dito ay hindi maaaring maging regular sa pamamagitan ng prosesong ito.  
 
Sa halip ay ang ikalawang proseso, ang sanatoria, na tumutukoy sa pagre-regular sa posisyon ng dayuhang nasa Italya na ng walang balidong dokumento. 
 
Sa katunayan, sa kabila ng mayroong Decreto Flussi sa kasalukuyan, hindi nasasaad dito ang pag-eempleyo sa isang colf o domestic, maliban na lamang kung ang dayuhan ay nabibilang sa isa sa dalawang kategoryang nabanggit sa ibaba:
1- Ang dayuhan ay may italian origin sa pamamagitan ng kahit isa sa mga magulang nito hanggang sa third degree at nakatira sa Argentina, Uruguay, Venezuela o Brazil (form A para sa domestic job at form B para naman sa subordinate job na hindi domestic job)
2- Ang dayuhan ay mayroong EC long term residence permit na ipinagkaloob sa isa sa mga EU member state (form LS subordinate job na hindi domestic at LS1 para sa domestic job) 
 
At tandaan bilang panghuli, kung ang dayuhan ay mayroong balidong dokumento upang manatili sa Italya at nagpapahintulot ito upang makapagtrabaho ng anumang uri ng trabaho – sa kasalukuyan ay makikitang nakasulat ang “perm. unico lavoro” – ang dayuhan ay maaaring ma-empleyo ng hindi nangangailangang mag-aplay pa ng nulla osta ng Flussi o ang gawin ang proseso ng regolarizzazione. Maaaring direktang gawin ang comunicazione di assunzione sa itinakdang tanggapan upang magampanan ang hinihingi ng batas. 
 
 
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Masiglang ipinagdiwang ang pista ng Sto. Niño sa Milan

Enrollment para sa school year 2015-2016, narito kung paano