in

Decreto flussi, paano mag-aplay ng nulla osta pluriennale?

Ang aking pinsan ay nag-trabaho bilang seasonal worker dito sa Italya sa nakaraan. Ngayong taon ay mayroong bagong employer na nais mag-aplay ng nulla osta pluriennale para sa kanya. Paano po mag-aplay nito? 

 

 

Posibleng mag-aplay ng nulla osta pluriennale o multi-year working permit sa seasonal job ang mga dayuhang manggagawa na sa nakaraan ay nag-trabaho na sa Italya bilang seasonal worker ng kahit isang beses lamang sa huling limang taon. 

Sa katunayan, ito ay isa sa mga pagbabagong nilalaman ng kasalukuyang decreto flussi na nagpapahintulot sa mas madaling pagpasok sa Italya ng mga seasonal workers.

Ang aplikasyon para sa ganitong uri ng awtorisasyon ay maaari lamang gawin online sa pagkakaroon ng decreto flussi. Ito ay balido ng tatlong taon at ang maximum period na ang worker ay maaaring magtrabaho sa Italya ay siyam na buwan sa loob ng isang taon. 

Ang nulla osta pluriennale ay kinakailangan sa pag-aaplay ng entry visa for seasonal job.  

Sa mga susunod na taon: sa ikalawa at ikatlong taon, matapos ang unang entry ng seasonal worker sa Italya, ang employer ay maaaring tawaging muli ang worker, kahit anong panahon o petsa at hindi na kinakailangang maghintay pang maitalaga ang decreto flussi. 

Ang bureaucratic process ay ginawang madali at simple. Sa katunayan, ang employer ay ipapadala lamang online sa Prefecture ang angkop na komunikasyon o comunicazione di conferma assunzione, gamit ang form na ayon sa pangangailangan: CSP at CSP-AD; ang huling nabanggit ay nakalaan sa mga bagong employer at iba sa employer na nag-aplay para sa nulla osta pluriennale.

Narito ang mga detalye: 

Modullo CSP (unang taon): Ito ay ginagamit upang kumpirmahin ang hiring sa seasonal worker.

Modullo CSP (ikalawang taon): Ito ay ginagamit upang kumpirmahin ang hiring sa seasonal worker at kumpirmado rin ang hiring nito sa mga susunod na taon. 

Modello CSP Altro Datore (unang taon): Ito ay ginagamit upang kumpirmahin ang hiring sa seasonal worker mula sa ibang employer. 

Modello CSP Altro datore (ikawalang taon): Ito ay ginagamit upang kumpirmahin ang hiring sa seasonal worker at kumpirmado rin ang hiring nito sa mga susunod na taon mula sa ibang employer. 

PAALALA:

Sa loob ng nabanggit na komunikasyon buhat sa employer ay kakailanganin ang “numero assicurata” ito ay ang code ng posta assicurata sa pagsusumite ng aplikasyon para sa issuance permit to stay for seasonal job sa pamamagitan ng kit. Dahil dito ay ipinapaalala na itabi ang naturang resibo (assicurata). 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Ika-4 na round ng usaping pangkapayapaan natuloy na!

Reddito di Inclusione, aprubado na!