in

Decreto Natale: Maaari bang bisitahin ang kamag-anak o kaibigan?

decreto natale bisitahin kamag-anak Ako ay Pilipino

Sa papalapit ng panahon ng Kapaskuhan, ang Decreto Natale ay binigyang paglilinaw sa pamamagitan ng updated FAQs sa website ng gobyerno. 

Sa katunayan, ang kasagutan sa tanong na ito ay batay sa araw at lugar ng pagmumulan at destinasyon. 

Mula Dec 21, 2020 hanggang Jan 6, 2021

Ayon sa decreto Natale, simula Dec 21, 2020 hanggang Jan 6, 2021, ay ipinagbabawal ang lumabas sa rehiyon kung saan nakatira. Samakatwid, kung ang kamag-anak o kaibigan na dadalawin sa mga araw na nabanggit, ay nakatira sa ibang rehiyon, ang sagot ay HINDI maaari.

Zona Rossa – December 24, 25, 26, 27, 31 at January 1, 2, 3, 5 at 6

Samantala, sa 10 araw na sasailalim ang bansa sa zona rossa, ay limitado ang paglabas ng bahay. Trabaho, kalusugan, pangangailangan kasama ang pagbalik sa sariling tahanan at pagpunta sa simbahan o lugar ng pagsamba. Ito ang mga dahilan na pinahihintulutan ng paglabas ng bahay, gamit ang Autocertificazione.

Ngunit binigyan ring pahintulot, ang pagbisita ng hanggang 2 katao sa bahay ng miyembro ng pamilya, kamag-anak o kaibigan. Ang mga mas bata sa 14 anyos at may kapansanan ay hindi kasama sa bilang. Ito ay kahit sa ibang Comune, sa kundisyong nasa parehong Rehiyon. 

Gayunpaman, may pahintulot ito isang beses sa maghapon, sa pagitan ng 5am hanggang 10pm

Zona Arancione – December 28, 29, 30 at January 4

Samantala, sa ibang mga araw, ay sasailalim sa zona arancioneMalayang makakalabas ng bahay simula 5am hanggang 10pm, sa loob ng sariling Comune kung saan residente. 

Gayunpaman, ay may pahintulot ding bisitahin ang kamag-anak o kaibigan sa oras na nabanggit. Sa mga araw ng arancione, hanggang 2 katao ay maaaring bisitahin ang kamag-anak o kaibigan, kahit sa ibang Comune, sa kundisyong nasa parehong rehiyon. Ang mas bata sa 14 anyos at may kapansanan ay hindi kasama sa bilang. 

Bukod dito ay maaari ding magpunta ng ibang Comune, kung ang Comune kung saan naninirahan ay may populasyong mas mababa sa 5,000. Ngunit ito sa loob lamang ng 30 km mula sa tirahan, ngunit hindi sa capoluogo ng provincia. (PGA)

Basahin din:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

UK variant, Brazil variant at South Africa variant Ako Ay Pilipino

Bagong variant ng Covid19, mas madaling mahawa ang mga kabataan at bata

decreto natale multa lalabag Ako Ay Pilipino

Decreto Natale, multa hanggang € 1,000 sa sinumang lalabag