in

Gaano katagal maaaring manatili sa Pilipinas na hindi mawawalang bisa ang permit to stay?

Ako Ay Pilipino

Ako ay isang dayuhang regular na naninirahan sa Italya at kailangan kong umuwi sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Gaano katagal maaari akong manatili sa Pilipinas nang hindi mawawalang bisa ang aking permit to stay? 

Ang mga non-EU nationals, na mayroong balidong ng permit to stay, ay maaaring pansamantalang lumabas ng bansang Italya, ganoon din ang mga mayroong EC long term residence permit o dating carta di soggiorno.

Ang pansamantalang paglisan ng mga dayuhan sa bansa, sa katunayan, ay pinahihintulutan ngunit batay sa limitasyong itinalaga ng batas na nag-iiba batay sa uri ng dokumento na hawak ng dayuhan. Kung lalampas sa itinakdang limitasyon ay maaaring mahirapan sa renewal o paga-update ng nasabing dokumento.

Ang mga mayroong EC long term residence permit o carta di soggiorno ay maaaring lumabas ng bansang Italya hanggang labindalawang (12) buwang sunud-sunod. Kung mapapatunayan ang paglabas ng bansa ng higit sa panahong nabanggit, ang batas ay maaaring pawalang bisa ang dokumentong hawak (artikulo ng 9 talata 7 letra d) D. lgs. 286/98).

Ang sinumang mayroong permit to stay tulad ng pang pamilya, trabaho at pag-aaral ay maaaring pansamantalang lumabas ng bansa sa mas maikling panahon. Kung ang permit to stay ay balido ng isang taon, ay hindi maaaring lumampas ng anim (6) na buwang sunud-sunod. Ngunit kung ang permit to stay ay balido ng dalawang taon, ang panahong pinapahintulutan ay katumbas ng kalahati ng panahon ng validity ng permit to stay, samakatwid, isang taon (artikulo 13 talata 4 DPR 394/99).

Kung ang dayuhan ay kinakailangang manatili sa labas ng bansang Italya higit sa panahong itinalaga ng batas, dahil sa matinding dahilan at ito ay mapapatunayan tulad ng pagkaka-ospital o pagpapagaling o pagtupad ng military obligations ay mayroong karapatan sa renewal ng permit to stay. Mahalagang, itabi ang bawat dokumento na magpapatunay ng dahilan ng pananatili sa labas ng Italya, ipa-translate at ipa-legalize ito sa Embahada ng Italya.

Kung sakaling ang permit to stay ay mapa-paso o mage-expired habang nasa ibang bansa ay maaaring bumalik sa Italya sa pamamagitan ng re-entry visa sa pamamagitan ng Italian Embassy sa sa sariling bansa.

Paalala: Ang permit to stay ay kailangang hindi expired ng higit sa 60 araw. Ang malubhang dahilan lamang sa kalusugan ng dayuhan, ng asawa o ng unang grado ng miyembro ng pamilya ang maaaring maging dahilan sa paga-aplay ng re.entry visa hanggang anim na buwan ng expiration ng permit to stay. Sa paga-aplay, kailangang i-prisinta ang expired na permit to stay at ang Embahada ay susuriin ang nasabing dokumento sa pamamagitan ng Questura na nag-isyu nito. Ang re-entry visa ay maaari ring hilingin ng dayuhang naiwala o ninakawan ng dokumento, matapos ang pagre-report nito sa awtoridad.

PGA

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Mga dapat malaman tungkol sa FOOD ALLERGY

Firenze nagpugay sa bandila sa ika-120 taong anibersaryo ng Kalayaan ng Pilipinas