in

Halaga ng sahod sa pag-aaplay ng carta di soggiorno

Nais kong mag-aplay ng EC long term residence permit, ngunit seasonal lamang akong nagta-trabaho. Hindi ko alam kung sapat ang aking sinasahod upang makapag-aplay. Ano po ba ang required salary?
 

Oktubre 7, 2014 – Anuman ang uri ng trabaho, self-employed man o subordinate, upang matugunan ang kinakailangang kita o sahod sa pag-aaplay ng EC long term residence permit (o dating carta di soggiorno), ang aplikante ay dapat patunayan ang pagkakaroon ng kita o sahod sa isang taon na hindi bababa sa halaga ng social allowance (artikulo 9 talata 1 Batas Pambansa 286/98).
 
Maging ang sahod buhat sa anumang uri ng pensyon, tulad ng disability o invalidità ay kinakailangang tukuyin at idagdag sa aplikasyon para sa sumatutal ng lahat ng sahod. 
 
Sa kasong mag-aaplay din ng nasabing dokumento para sa miyembro ng pamilyang kapisan (convivente), ang kinakailangang sahod ay kailangang proporsyon sa bilang ng mga dependants. Posibleng pagsama-samahin ang lahat ng sahod ng mga miyembro ng pamilyang kapisan na regular sa Italya. Ang kalkulasyon ay katumbas ng sa family reunification o ricongiungimento familiare. Kung ang aplikasyon ay para sa 2 o higit na bilang ng menor de edad na anak, ang sahod ay kailangang doble ng social benefit o assegno sociale

 
Para sa taong 2014, ang taunang halaga ng social benefit ay € 5,818.93. Ito ay nangangahulugan na kung ang aplikante ay nag-aaplay lamang para sa kanyang sarili ay kailangang maipakita ang pagkakaroon ng gross annual salary katumbas ng  € 5,818.93 buhat sa lehitimong paraan. Kung ang aplikasyon ay para rin sa ilang  dependants, ang kalkulasyon ng kabuuang taunang kita na dapat gawin ay ang sumusunod:
 
Aplikante + 1 miyembro  ng pamilya: € 8,728.40 
Aplikante + 2 miyembro ng pamilya: € 11,637.86 
Aplikante + 3 miyembro ng pamilya: € 14,547.33 
Aplikante + 4 miyembro ng pamilya: € 17,456.79 
Aplikante + 2 o higit pang mas bata sa 14 na taong gulang: € 11,637.86 
Aplikante + 2 o higit pang mga bata sa 14 na taong gulang at isang miyembro ng pamilya: € 14,547.33 
 
Sa aplikasyon para sa carta di soggiorno, kailangan ding ilakip ang copia ng CUD o dichiarazione sostitutiva ng nakaraang taon, kung saan makikita kung ang sahod ay katumbas o higit sa halaga ng social benefit ng taon ng pag-aaplay (art. 16, talata 3, letra B ng Batas Pambansa 394/99)
 
Dapat tandaan na sa panahon ng pag-aaplay ng nasabing dokumento, ang aplikante ay kailangang pumasa sa italian language test o ang pagkakaroon ng diploma na kinikilala ng batas; kailangan ring ilakip ang kopya ng criminal record clearance o casellario giudiziario at certificate of pending charges o carichi pendenti, ang balidong kopya ng permit to stay sa panahon ng aplikasyon, dapat ding ilakip ang kopya ng sertipiko na nagpapatunay ng pagkakaroon ng angkop na tahanan o ang certificato di idoneità di alloggiativa at ang historical residence certificate o ang certificato storico di residenza. 
 
 
 
 
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Aplikasyon online at bagong regulasyon sa mas mabilis na proseso ng citizenship

GLOBAL FASHION TEAM, nagtagumpay sa Milan