in

Kasal ngunit hindi nagsasama, hadlang ba sa carta di soggiorno?

Ako ay isang Pilipina at ang aking asawa ay isang Italyano. Nalalapit na ang renewal ng aking carta di soggiorno, ngunit kaming mag-asawa ay hindi magkasamang naninirahan sa iisang bahay dahil sa aming trabaho. Magiging problema po ba ito?

 

 

Abril  16, 2015 – Ang carta di soggiorno per familiari di cittadini UE o ang carta di soggiorno para sa miyembro ng pamilya ng isang EU national ay ibinibigay sa mga non-EU nationals na ikinasal sa isang EU national o sa mga miyembro ng kanyang pamilya (anak hanggang 21 anyos, magulang at ibang dependents).

Ito ay ayon sa D. Lgs. 30 ng 2007, na kinilala sa Directive n. 2004/38/EC (ito ay tumutukoy sa karapatan ng mga EU nationals at ng mga miyembro ng kanilang pamilya sa malayang pag-ikot at paninirahan sa mga Member State) at hindi lamang ang D. Lgs. 286/98, ang Batas sa Imigrasyon (Testo Unico sull’Immigrazione).

Ang D. Lgs. 30/2007 ay ipinatutupad rin maging sa mga miyembro ng pamilya ng non-EU nationals at samakatwid, ay hindi lamang sa mga EU nationals, at higit na mainam kaysa sa nasasaad sa D. Lds. 286/98.

Ito ay mahalaga dahil kung ang ipatutupad ay ang Batas sa Imigrasyon, ang pagsasama ng mag-asawa ay isang kundisyon para sa releasing ng carta di soggiorno sa maybahay ng Italyano.  Ang hindi pagsasama, sa katunayan, ay isang dahilan ng pagpapawalang bisa o hindi pagre-renew sa nasabing dokumento.

Para sa renewal ng carta di soggiorno per familiari di cittadini UE ay walang anumang obligasyon ng paghahayag ukol sa pagsasama ng mag-asawa na dapat gawin sa Questura. Nararapat lamang suriin nito kung ang kasal ay huwad, ngunit walang karapatang suriin kung paano namumuhay ang mag-asawa.

Ang aplikante para sa releasing o renewal ng carta di soggiorno bilang asawa ng isang mamamayang italyano, ay kailangan lamang patunayan ang pagiging asawa nito, sa pamamagitan ng mga dokumento tulad ng marriage certificate o ang family composition certificate.

Sapat nang ilakip ang mga sumusunod na dokumento sa aplikasyon sa Questura:

a)  kopya ng pasaporte o katumbas na dokumento;

b) dokumento na nagpapatunay ng kasal o ng relasyon;

c) larawan.

Ang asawa ng isang mamamayang Italyano o ng EU National, ay may karapatan sa renewal ng carta di soggiorno kahit na hindi nagsasama ang dalawa. Ito ay isang prinsipyong  kinumpirma ng batas.   

Kahit na totoong hindi na nagsasama ang mag-asawa matapos ang ilang taon ng kasal na pinatotohanan ng mga dokumentasyon na ibinigay sa non-EU na asawa, ito ay hindi magiging kundisyon para sa renewal ng dokumento dahil ang kasal ay hindi isang panloloko o huwad.

Ang pagsasama ng mag-asawa ng higit sa limang taon ay nagpapahintulot rin sa pagkakaroon ng permanent residence nito batays sa art. 14 d. lgs. N. 30/2007, maliban na lamang sa sumusunod na kundisyon: sumakabilang buhay, umalis ang EU National, paghihiwalay o diborsyo at ang pagpapawalang bisa ng kasal.

ni: Atty: Mascia Salvatore

isinalin sa tagalog ni: Pia Gonzalez-Abucay

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Migreat para sa Filipino Community, inilunsad!

Torture, malapit ng maging isang krimen