in

Magkano ang dapat sahurin ng mga colf? Ano ang nasasaad sa batas?

Kadarating ko pa lamang sa Italya at nais ko pong magtanong kung magkano ang dapat sahurin ng isang colf. Mayroon bang itinalaga ang batas ukol sa halagang dapat sahurin ng mga colf? 

 

Ang relasyon ng employer-colf ay nasasakop ng tinatawag na contratto collettivo nazionale di lavoro per le assistenti familiari kung saan nasasaad ang minimum wage na dapat matanggap ng mga mangagawang nasa sektor. 

Gayunpaman, sa pagkakataong ang parehong partes o employer at colf ay nagkaroon ng kasunduang mas mababa sa itinalaga ng batas, ang kontrata ay nananatiling balido at sa pagtatapos ng kontrata, ang colf ay maaaring humingi ng karagdagang sahod. 

Ang colf ay maaaring ‘live-in’ o ‘part-time’. Sa kasalukuyan, ang ‘offer‘ halaga ng sahod sa sektor ay mula € 800 hanggang € 1,100 batay sa lebel ng colf. 

Batay sa itinalagang halaga ng sahod ng mga colf ayon sa lebel at antas ng mga ito ng collective contract ang sumusunod: 

  • caregiver lungo orario – 8 oras na trabaho sa isang araw ang sahod ay mula € 5,32 hanggang € 8,00 kada oras;
  • live-in – ang karaniwang sahod ay mula sa € 733,30 hanggang €1350,88 kada buwan;
  • part-time – mula 2 hanggang 4 na oras araw-araw, ang karaniwang sahod ay mula 7 hanggang 9 euros kada oras batay na rin sa antas ng trabaho. 

Kabilang sa mga karapatan ng colf bukod sa buwanang sahod ay ang 13th month pay o tredicesima, separation pay o TFR, bakasyon o ferie at weekly day off. Partikular, ang mga colf ay mayroong isang buwang bakasyon o ferie sa isang taon at mayroong isang araw at kalahati na pahinga, off o riposo sa isang linggo at dalawang oras na free time sa natitirang limang araw ng trabaho. 

Ukol naman sa social security contributions, ito ay binabayaran ng employer sa INps tuwing tatlong buwan. Ang halaga nito ay mula € 1,01 hanggang € 2,05 kada oras, batay sa bilang ng oras ng trabaho sa kada linggo at halaga ng sahod nito.  

Paalala lamang na makakabuting hindi cash ang sahod mula sa employer. Ito ay makakatulong sa hinaharap kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang partes. 

 

Minimum wage sa domestic job para sa taong 2017

TFR o liquidazione, paano kinakalkula?

Ferie o bakasyon ng mga colf, paano kinakalkula?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Album launching kasabay ng live concert ng Pinay singer sa Italya, matagumpay

Pagsusumite ng application form ng Reddito di Inclusione, simula Dec 1