in

Mula seasonal sa subordinate job, maaari ba?

Ako ay isang Pilipina, dumating sa Italya bilang seasonal worker. Ako ay inaalok ng isang permanenteng kontrata o ng ‘contratto a tempo indeterminato’. Maaari ko bang hilingin ang conversion ng aking permit to stay mula seasonal job sa subordinate job? 
 

Nobyembre 21, 2013 – Alinsunod sa artikulo 24, talata 4, ng batas Pambansa 286/98, ang isang seasonal worker ay maaaring mai-convert ang permit to stay mula seasonal job sa subordinate job, kahit na ang kontrata ay ‘determinato’ o ‘indeterminato’. Bukod dito, sa pamamagitan ng isang Circular na pirmado ng Ministries of Interior at Labor n. 35/0006100 ng Nobyembre 5, 2013 ay binigyang diin ang posibilidad ng conversion ng permit to stay mula seasonal job sa subordinate job simula sa unang pagpasok sa bansang Italya. Ang conversion ay pinapayagan sa pagkakaroon ng availability sa bilang ng dekreto ‘flussi’ sa page-empleyo ng dayuhang manggagawa at sa pagkakaroon ng isang balido at hindi pa expired na permit to stay for seasonal job.

 
Ang application ay dapat na isumite online sa website ng Ministry of Interior, sa pamamagitan ng form VB. Ang dokumentasyon na susunod na isusumite sa Prefecture ay ang sumusunod:
 
    Revenue stamp ng € 16.00 na ginamit  sa application ;
    Revenue stamp ng € 16.00 na ilalagay sa clearance o nulla osta;
    Permit to stay for seasonal job na balido;
    non-seasonal job working contract;
    kopya ng personal document ng employer ;
    passport ng aplikante na balido;
    form Unilav di assunzione o ang kopya ng comunicazione obbligatoria di assunzione ng unang pagpasok sa Italya.
 
Sa kasong positibo ang kasagutan, ang Sportello Unico per l’Immigrazione ay magbibigay ng appointment para sa pagpirma ng contratta di soggiorno at para sa application ng permit to stay for subordinate job sa pamamagitan ng isang kit na ipapadala sa postal office. Ang Questura ay ibibigay ang permit to stay for subordinate job matapos tapusin ang buong prosesong kinakailangan. Ang buong prosesong nabanggit ay gagawin sa bansang Italya at hindi kinakailangan ang bumalik sa Pilipinas upang magkaroon ng entry visa for subordinate job. 
 
 
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Paalam Lenlen

Apat na Pilipino, arestado sa Pisa