in

Nais malaman ang estado ng aplikasyon ng Italian citizenship? Narito kung paano.

Italian Citizenship ministry of interior Ako Ay Pilipino

Sa pamamagitan ng bagong website ng Interior Ministry ay maaaring malaman ang estado ng aplikasyon ng italian citizenship, pati na rin ang anumang komunikasyon buhat sa Prefecture. Narito kung paano.

Ang sinumang nag-aplay ng Italian citizenship ay maaaring kontrolin online ang aktuwal na estado nito. Sapat na ang mag-log in sa bagong website ng Ministry of Interior na nakalaan lamang para sa Italian citizenship. 

Una sa lahat, ipinapaalala na ang access sa website ay sa pamamagitan ng SPID.

Paano malalaman ang estado ng aplikasyon ng italian citizenship?

Sa bagong website, sa ilalim ng kategoryang Cittadinanza ay may tatlong pagpipilian. 

  • La mia domanda di Cittadinanza
  • Associa Pratica
  • Comunicazioni/Stato Pratica

Piliin ang Associa Pratica. 

Sa ilalim ng kategoryang ito ay may dalawang pagpipilian. 

  1. Prima Accesso alla Domanda Cartacea. 

Ito ay para sa paglalakip ng mga aplikasyon na naisumite na online at ang mga orihinal na dokumento sa appointment sa prefettura. At sa unang pagkakataon ay aalamin ang sitwasyon ng aplikasyon sa pamamagitan ng website. 

2. Associa Pratica 

Ito ay ang paglalakip ng aplikasyon at mga orihinal na dokumento sa bagong sistema. Matatandaang ang aplikante ay gumagamit ng username at password sa dating sistema. 

Kailangang ilagay ng wasto ang mga kinakailangan detalye: Cognome, Nome, Data di Nascita, Email at Identificativo Domanda.

Tandaan na ang ilalagay na email address ay ang email address na ginamit sa pagsusumite ng aplikasyon online. 

Samantala, ang Identificativo Domanda ay tumutukoy sa numero na makikita sa resibo mula sa Ministry of Interior matapos isumite ang aplikasyon online. Hindi ito tumutukoy sa K10. 

Matapos ilagay ang mga detalyeng kinakailangan ay ibibigay ng bagong sistema ang resulta kung tama o mali ang ginawang proseso. 

Kung lahat ay tama, makikitang nakasulat ang “La pratica è stata associata correttamente”. 

Pagkatapos ay i-click ang Comunicazioni/Stato Pratica upang makita at malaman ang estado ng aplikasyon. 

Naglagay din sa bagong website ng mga telephone numbers sa mga nais tumawag at magfolow-up, magtanong at humingi ng karagdagang impormasyon.

  • 06/46539955 – Monday at Wednesday 10am-12pm
  • 3346909996 – Wednesday 
  • 3346909859 – Friday

Tandaan na ang bagong website ay aktibo mula Lunes hanggang Biyernes, mula 8am hanggang 8pm lamang. (PGA)

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Pinoy, naisalba ng Italian Coast Guard

Permessi retribuiti sa domestic job