in

Nawalan ako ng trabaho. Maaari ba akong magaplay ng unemployment benefit?

Ako ay isang Filipino, mayroong permit to stay at nagtatrabaho sa Italya ng higit sa 3 taon na, ngunit ako ay natanggal sa trabaho. Maaari ba akong mag-aplay para sa unemployment benefit o ang tinatawag na indennità di disoccupazione?

altRoma – Abril 19, 2012. Ang indennità di disoccupazione ay maaaring maging ordinary (ordinario) o with easier requirements (con requisiti ridotti)

Ordinary unemployment benefit

Kanino nakalaan ang benepisyo

Ang benepisyo ay para sa mga subordinate workers na natapos ang trabaho sa mga dahilang hindi inaasahan, ngunit natatanggap sa pagkakaroon ng mga requirements. Nangangahulugan ito na ang benepisyo ay ibinibigay sa mga tinanggal na trabaho at hindi sa kaso ng pagbibitiw. Sa natatanging dahilan, ang benepisyo ay ibinibigay sa pagbibitiw sa tamang dahilan (giusta causa) tulad ng pagbibitiw dahil sa hindi pagbabayad ng sahod nito.

Ang application ay maaaring gawin kahit na provisory o permanent ang kontrata ng manggagawa. Mahalagang gawin sa Employment Center (Centro per l’impiego) ang deklarasyon ng immediate availability para sa trabaho (immediata disponibilità al lavoro), na kailangan sa pagsusumite ng aplikasyon.

Para sa mga non-EU nationals, ang pagaaplay ng nasabing deklarasyon ay nangangailangan ng permit to stay para sa subordinate job at hindi seasonal job, kahit pa ito ay nire-renew.

Mga requirements

May apat na mga kinakailangan upang maging kuwalipikado sa benepisyo

1)      Panahon ng kontribusyon. Dapat na hindi bababa sa 2 taon ang panahon ng pagbabayad ng obligatory insurance bago ang mawalan ng trabaho.

2)      Required contribution. Ang empleyado ay dapat na mayroong hindi bababa sa 52 weekly contributions (katumbas ng isang taong kontribusyon) sa loob ng huling dalawang taon bago ang pagtatapos ng trabaho.

3)      Working capacity

4)      Availability sa trabaho. Ang empleyado ay dapat na gumawa ng deklarasyon sa Employment agency (Centro per l’Impiego) ng immediate availabity sa trabaho.

Ang application

Ang application ay dapat isumite sa loob ng 68 araw mula sa petsa ng pagtigil sa trabaho ng mga specific forms na inilalaan ng tanggapan ng INPS. Ang aplikasyon ay maaari lamang gawin on line sa pamamagitan ng pag-access sa website ng www.inps.it o sa pamamagitan ng pagtawag sa call center sa Social Security number 803,164. Sa parehong kaso, ay kinakailangan na ang aplikante ay mayroong personal PIN code, na hinihiling at ibinibigay ng tanggapan. Hindi maaaring ma-forward ang aplikasyon kung walang PIN code.

Ang pagpapadala ng aplikasyon ay maaaring gawin din sa pamamagitan ng CAF – Fiscal Assitance Center na awtorisado at mga patronato .

Ang mga colf ay dapat na ilakip sa application ang pahayag na ginawa ng huling employer o ang isang self-certification kung saan nasasaad ang personal datas ng colf at ng huling employer, ang uri ng kontrato, ang oras ng trabaho per week, ang dahilan ng pagtigil ng trabaho at ang mga impormasyon ukol sa trabaho.

Ang application ay maaaring tanggapin o tanggihan. Sa pagkakataong tanggihan ang aplikasyon, ay maaaring mag-apila sa tanggapan ng Inps sa loob ng 90 araw mula sa petsa ng pagtanggap ng paunawa ng pagtanggi dito. Sa kasong ito ay ipinapayo na kumunsulta sa isang kwalipikadong patronato o isang abogadong dalubhasa sa temang ito.

Ano ang tatanggapin sa karapatang ito

Kung ang application ay naaprubahan, ang benepisyo ay ibinibigay sa loob ng walong buwan kung ang empleyado ay hindi pa lumalampas sa 50 anyos sa petsa ng pagpapaalis, o 12 buwan kung ang edad ay higit sa 50 anyos.

Unemployment benefit with easier requirements

Kung ang empleyado ay hindi kwalipikado sa ordinary benefit, ay maaaring makakuha ng benefit with easier requirements. Ito ay nakalaan para sa mga nagtrabaho sa hindi bababa sa 78 days, bukod sa pagkakaroon ng dalawang taong obligaory insurance laban sa di inaasahang pagkawala ng trabaho.   

Ang aplikasyon ng ordinary unemployement na mayroong easier requirements ay maaaring isumite mula gen 1 hanggang mar 1 ng sumunod na taon kung kailan nawalan ng trabaho para sa panahong hinihing ang benepisyo.

Para sa karagdagang impormasyon, konsultahin lamang ang www.inps.it sa naaangkop na mga seksyon, tumawag sa call center o makipag ugnayan sa CAF na awtorisado sa pagpapadala ng aplikasyon.

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Mga Saksi ni Jehova, nagdaos ng kombensyon sa Roma

SINAUNANG TRASDISYON NA “KARAKOL” NG BAYAN NG ROSARIO, CAVITE, ISASAGAWA SA FIRENZE SA MAYO 27