in

Nawalan ako ng trabaho. Paano ko ire-renew ang aking permit to stay?

Ang kumpanya kung saan ako nagta-trabaho ay nagsara at ako ay nawalan ng trabaho. Permesso di lavoro subordinato ang aking hawak at ito ay balido nang isang taon na lamang. Maaari bang pawalang bisa ito? Maaari ko ba i-renew ito kung hindi ako magkakaroon ng bagong trabaho?

Marso 13, 2015 – Ang pagkawala ng trabaho ay hindi kailanman naging sanhi sa pagpapawalang-bisa ng isang permit to stay ng isang non-EU worker.

Ang isang dayuhang manggagawa na mayroong permesso di soggiorno per lavoro subordinato na nawalan ng trabaho, o kahit sa kasong nagbitiw sa trabaho, ay maaaring magpatala bilang walang trabaho (liste di collocamento) hanggang sa panahong nananatiling balido ang nabanggit na dokumento at sa ayon sa katanungan, ito ay balido pa ng isang taon.  

Kung ang manggagawa ay kwalipikado sa pagtanggap ng tulong pinansyal o ng tinatawag na indennità di disoccupazione, cassa integrazione, mobilità, at iba pa, ang pagpapatala sa liste di collocamento ay kailangang gawin para sa buong panahon ng pagtanggap ng tulong pinansyal.

Gayunpaman, ang unang hakbang na dapat gawin ay siguraduhin ang pagpapatala sa nabanggit na listahan sa angkop na Centri per l’Impiego. Sa ilang mga kaso, tulad ng collective termination, ang pagpapatala ay awtomatiko matapos ang komunikasyon buhat sa employer.   

Matapos ang pagsusuri at pagpapatala sa liste di collocamento, ang worker ay maaaring maghanap muli ng trabaho na hindi kakailanganin ang palitan o baguhin ang hawak na permit to stay.

Sa expiration ng hawak na permit to stay, kung hindi nakakita ng bagong trabaho o employer, ang dayuhan ay maaaring mag-aplay sa conversion ng hawak na dokumento sa permesso per attesa occupazione gamit ang kit na matatagpuan sa Sportello Amico ng mga post offices. Bukod sa sinagutang mga forms na matatagpuan sa loob ng kit, ay kailangang ilakip ang kopya ng permit to stay, pasaporte at ang sertipiko ng ginawang pagpapatala sa liste di collocamento.

Ang Questura,  matapos gawin ang mga kinakailangang pagsusuri, ay ibibigay ang permesso di soggiorno per attesa occupazione na balido ng isang taon.

Ang permit to stay ay kailangang ibigay sa dayuhang “walang trabaho” na naghahanap ng panibagong trabaho higit isang taon na. Ang Questura ay obligadong ibigay ang renewed permit to stay na balido ng isang taon sa dayuhan, sa kabila ng katotohanang ang aplikante ay pinakinabangan na ang panahong nalalabi habang balido pa ang dating hawak na permit to stay sa paghahanap ng trabaho (basahin ang  Consiglio di Stato sentenza n. 06069/2014).

Tandaan na ang permesso per attesa occupazione, ay maaari lamang ma-renew/ma-convert sa expiration nito, sa pagkakaroon lamang ng bagong employment contract o sa kawalan nito, ang subukang ipatupad, matapos patunayan ang pagkakaroon ng sapat na kakayahang pinansyal, tulad ng tulong pinansyal sa mga nawalan ng trabaho (indennità di disoccupazione, cassa integrazione, mobilità, at iba pa), ang tinanggap na TFR o separation pay at iba pa tulad ng nasasad sa artikulo 22 talata 11 ng D.Lgs 286/98 at ng circular buhat sa Ministry of Interior n.  n. 5792 del 09 luglio 2012.

Bilang pagtatapos, ang dayuhang naghahanap ng trabaho ay may karapatan rin sa family reunification o ricongiungimento familiare at maaaring i-convert ang hawak na permit to stay per attesa occupazione sa motivi familiari, sa pagkakaroon ng sapat na requirements tulad ng angkop na tirahan at sapat na sahod ng miyembro ng pamilya na magpo-proseso ng family reunification.
 

ni: Atty. Mascia Salvatore

isinalin sa wikang tagalo ni:PGA

Kung nais ng higit na paglilinaw ukol sa 'permesso di soggiorno per attesa occupazione', bisitahin ang aming sister website Migreat at isulat ang lahat ng inyong katanungan sa aming mga eksperto.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

De los Reyes at Pangilinan lumahok sa mahalagang pulong sa Roma

Help desk, inilunsad sa Milan upang tulungan ang mga kabataang kadarating lang sa Italya