in

Overstay sa Italya, magkaka-problema ba sa paglabas ng bansa?

Ang turista na dumating sa Italya at nanatili ng higit kaysa sa nasasaad sa entry visa magkakaroon ba ng problema sa paglabas sa Italya? 

Ang Immigration o ang frontier control ay obligasyong lagyan ng timbro ang pagpasok at paglabas sa bansa, inilalagay ang eksaktong petsa at POE port of entry (o exit) sa pasaporte ng dayuhan na pumapasok at lumalabas ng Italya o ng Europa.

Kung ang identification ng dayuhan na nag-overstay o nanatili ng higit kaysa sa panahong nasasaad sa entry visa, ay naganap habang papalabas ng Italya ay hindi  pagbabayarin ng itinakdang multa ang dayuhan. Hindi rin bibigyan ng anumang order of expulsion.

Subalit, sa muling pag-aaplay ng tourist visa, ang consular office ay maaaring humingi ng paliwanag ukol sa overstay at batay dito ay susuriin kung ang aplikante ay maituturing na migration risk.Sa katunayan, sa kasong ituring na migration risk ang aplikante, ay maaaring denied ang visa at ang aplikante ay maaaring i-report sa Schengen Information System (SIS).

May access sa SIS ang lahat ng bansa na bahagi ng Schengen agreement, at dahil dito ang dayuhan sa pag-aaplay ng tourist visa para sa ibang Schengen country ay maaaring magkaroon ng problema sa releasing ng visa.

Bukod dito, ipinapaalala na kahit ang mga mamamayang buhat sa bansang pumirma sa bilateral agreement kasama ang Italya (o ang EU) partikular sa entry visa, ay napapailalim pa rin sa isang limitasyon ng tatlong buwan ang short stay.

Kahit sa kasong ito, sa frontier control ng mga dokumento ay maaaring ituring ang dayuhan bilang migration risk at tanggihan ang kanyang pagpasok sa bansa.

Ipinapaalala na ang hindi pinahihintulutan ang extension ng karampatang awtoridad sa tourist visa o ang mag request ng bagong visa habang ang dayuhan ay nasa Italya maliban na lamang sa kaso ng dokumentadong emerhensya.

Nangangailangan ba ng higit na impormasyon ukol sa imigrasyon? 

Mag-register sa Migreat para sa libreng legal advice mula kay Atty. Federica Merlo! 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Bonus Affitti 2021, pinalawig ang deadline ng aplikasyon

Ria Money Transfer: bawat sentimos ay mahalaga