in

Paano ang Italian Citizenship ng mga anak na may edad 18 pataas?

Ako ay Pilipino
Italian citizenship by residency, sino at paano mag-aplay sa taong 2021

Kung ang Italian citizenship para sa mga anak na menor de edad ng mga naturalized Italians ay awtomatiko, kahit ang mga anak na may edad 18 anyos pataas ay maaari ring mag-aplay makalipas ang limang (5) taon mula sa petsa ng naturalization ng magulang sa kundisyong regular ang mga dokumento.

Ang mga anak na may edad 18 anyos pataas ng mga naturalized Italians ay maaaring mag-aplay ng Italian citizenship kung nagtataglay ng mga requirements na hinihingi ng batas.

Una sa lahat, ang limang taong nabanggit ay nagsisimula sa unang araw makalipas ang Oath of Allegiance ng magulang.

Makalipas ang panahong nabanggit, ang dayuhang anak ay maaaring mag-aplay batay sa artikulo 9 ng Batas 91/92.

Ipinapaalala na batay sa batas na ito, upang mapatunayan ang paninirahan ay kailangang nakatala bilang residente sa Comune at ang aplikasyon ay gagawin sa Prefecture, gamit ang modulo B lakip ang lahat ng mga kinakailangang dokumento.

Ang limang taong panahon para sa anak na may edad 18 anyos pataas ng mga naturalized Italians ay maihahambing sa pag-aampon ng magulang na Italyano ng bata na higit 18 anyos.

Lakip ng aplikasyon ay ang certificate of Italian citizenship ng magulang pati na rin ang birth certificate ng anak (translated, authenticated at legalized) at anumang police clearance mula sa sariling bansa. Para sa mga Pilipino, ang huling nabanggit ay ang NBI clearance na translated, authenticated at legalized.

Kailangan ding patunayan ng aplikante ang pagkakaroon ng sapat na mapagkukunang pinansyal sa pamamagitan ng employment contract at tax return (730 o Unico).

Kung hindi sapat ang taunang sahod o kita ng aplikante ay pinahihintulutan ng batas na isama ang sahod ng miyembro ng pamilya (reddito familiare) na kapisan o ‘conviventi’.

Kailangang ilakip sa aplikasyon ang sumusunod:

  • Kopya ng balidong dokumento;
  • Kopya ng permit to stay;
  • Kopya ng pinagbayarang € 250,00 para sa aplikasyon ng italian citizenship;
  • Marca da bollo na nagkakahalaga ng € 16,00.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Ako ay Pilipino

Dagdag sa sahod sa domestic job ngayong 2019, mula € 7 hanggang € 15

Tulume Club sa ikalawang taong anibersaryo sa Roma