in

Paano babayaran ang kontribusyon?

Kung noon ang mga kontribusyon ay maaari lamang bayaran sa pamamagitan ng mga postal bills, ngayon ay maaari ng piliin ang mga pinaka-maginhawang paraan, nang hindi nangangailangan na gamitin ang mga postal bills o iba pang tulad nito.

Ang bagong paraan sa pagbabayad ng quarterly contribution ay ang mga sumusunod:
• online sa www.inps.itServizi al cittadino – Pagamento contributi lavoratori domestici di uno o più rapporti di lavoro > Nuovo pagamento (gamit ang credit card).

Ito ay nakalaan lamang sa mga nagtataglay ng personal PIN Code na ibinibigay ng tanggapan ng Inps.

• Online sa Unicredit Spa para sa mga kliyente na mayroong Bank online
• sa pamamagitan ng telepono, sa pagtawag sa toll-free number 803,164 ng INPS (gamit ang credit card)
• sa anumang branch ng Poste Italiane
• sa mga tobacconists na may circuit RETI AMICHE na may logo ng "Servizi INPS"
• over tha counter sa mga branch ng Unicredit Spa (sa pamamagitan ng cash o sa pamamagitan ng autoi debti sa mga mayroong conto corrente bancario)

Kailangang ibigay sa operator ang fiscal code ng employer at ang codice rapporto di lavoro at awtomatikong ibibigay ng program ang halaga ng kontribusyon ng dapat bayarang quarterly payment, sa pamamagitan ng pagkakaroon access online ng nasabing bangko sa Inps, gamit ang mga detalyeng nabanggit.

Sa pamamagitan ng operator ay babayaran ang payment na magbibigay naman ng resibo na nagtataglay ng mga mahahalagang impormasyon na magagamit sa deduction sa income tax.

PAGBABAGO (VARIAZIONE DEI DATI )

Ang mga tinataglay na impormasyon ng authomatic Inps system tulad ng oras ng trabaho, sahod at ang trimestral payment ay maaaring baguhin matapos ipagbigay-alam ng employer sa operator ang kaukulang pagbabago. Gagawin ito ng operator online upang malaman ang bagong halaga ng payment.

Kung ang pagbabagong inilahad ay ganap ng napagkasunduan ay kailangang ipagbigay-alam din sa Inps.

NOTIPIKASYON NG PINAGBAYARAN  (NOTIFICHE DI PAGAMENTO)

Ang notipikasyon ng pinagbayaran ay matatagpuan sa website ng www.inps.it > Servizi per il cittadino > Pagamento contributi lavoratori domestici di uno o più rapporti di lavoro > Pagamenti effettuati;  makalipas gawin ng bank operator ang mga hakbang na dapat gawin at gawin ang pagbabayd sa online system ng Inps.

Para makita ang mga pinagbayarang kontribusyon ay maaaring sumangguni sa estratto contributivo online.

PAGBABAYAD S APAMAMAGITAN NG POSTAL BILLS

Nananatili pa ring aktibo ang klasikong paraan ng pagbabayad gamit ang bollettino MAV.

Ang mga bollettini ay ipinapadala ng Inps sa mga employer sa pamamagitan ng koreo.

Gayunpaman, ang mga employer ay maaaring hilingin ang mga bollettini online sa pamamagitan ng  www.inps.it> Servizi al cittadino > Servizi rapporto di lavoro domestico > ristampa bollettino MAV.

Ang serbisyo ay nakalaan lamang sa mga nagtataglay ng personl Pin code buhat sa Inps.

Upang magkaroon ng PIN, magtungo lamang sa "Richiedi e gestisci il tuo PIN online"   sa website ng Inps. Upang magamit ang pin code ay hihilingin ang dalawang bahagi ng PIN (ang ikalawang bahagi ay ipapadala sa bahay sa pamamagitan ng koreo, matapos ibigay ang unang bahagi nito).  

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kontribusyon ng mga colf, babysitter at caregiver hanggang July 10

Milan audience give standing ovation to Bayanihan Dance Company