in

Paano mag-aplay ng Bonus Cultura?

Ang bonus cultura ay pinalalawig at ibinibigay rin sa mga mag-aaral na magiging 18 anyos ngayong taon at samakatwid ay mga ipinanganak noong 1999. Ito ay nagkakahalaga ng € 500 at may layuning palalimin ang kultura ng mga mag-aaral. Narito kung paano mag-aplay nito. 

 

Upang matanggap ang € 500 bonus ay kailangan munang magkaroon ng digital identity on public system o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Ang pagkakaroon nito ang magpapahintulot magkaroon ng access online sa Public Administration. 

Upang magkaroon ng SPID credentials ay maaaring magtungo sa isa sa apat na Idenity provider:

  1. Poste Italiane: Maaaring magkaroon ng SPID sa pamamagitan ng pagre-register sa website ng Poste Italiane at pagkatapos ay tapusin ang registration sa isa sa mga counter sa buong bansa ng Poste Italiane. Ang mga kliyente ng Posta Italiane ay maaaring gawin ang buong proseso online, sa pamamagitan ng website nito. Maaari ring tapusin ang registration ng aplikante sa pamamagitan ng home service nito ngunit kailangan ang magbayad ng € 14,50;
  2. TIM: Maaring libreng magkaroon ng SPID hanggang Dec 31 2017 sa pamamagitan ng activation ng TIMid sa pamamagitan ng website www.nuvolastore.it at mag-register online;
  3. InfoCert : Maaaring mag-register online sa pamamagitan ng website www.infocert.it upang magkatoon ng SPID. Maaari ring tapusin online ang registration kung mayroong webcam. Ito ay nagkakahalaga ng € 9,90;
  4. Sielte: Gamit ang computer, smartphone o tablet na mayroong webcam ay maaaring gawin ang buong proseso online ng libre sa pamamagitan ng website ng www.sieltecloud.it. Bilang alternatiba ay maaaring mag-register sa website at tapusin ang registration sa isa sa mga tanggapan ng Sielte sa bansa. 

Matapos magkaroon ng SPID credentials, mag-log in sa www.18app.italia.it o i-download ang application sa cellular phone. 

Pagkatapos sa pamamagitan ng mga voucher ay maaari nang simulan ang paggamit ng bonus. 

Narito ang buong listahan ng lahat ng mga stores at mga serbisyo na kasali sa inisyatiba. 

Para magkaroon ng voucher: a. alamin muna ang halaga ng gustong bilhin b. mag-log in sa 18app k. piliin kung ang shop ay fisico o online pati ang pagkagastusan: cinema, concert, museum, libro atibapa d. gawin ang voucher na mayroong eksaktong halaga nito. e. I-save ito sa smartphone o i-print para maipakita sa shop. 

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang website www.18app.italia.it

 

Basahin rin:  

Bonus Cultura para sa lahat ng ipinanganak ng 1999

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Bonus Cultura para sa lahat ng ipinanganak ng 1999

Pinay singer sa Turin, maglalabas ng unang album kasabay ng live concert