in

Paano malalaman ang status ng ‘rimborso Irpef’ mula sa Agenzia dell’Entrate?

Sa pamamagitan ng Cassetto Fiscale online ng Agenzia dell’Entrate ay malalaman ang status ng rimborso Irpef.  Ito ay isang mahalagang serbisyo ng Cassetto Fiscale.

Ano ang Cassetto Fiscale online?

Ang Cassetto Fiscale online ay isang serbisyo ng Agenzia dell’Entrate online upang makonsulta ang mga dokumentasyon ukol sa buwis na mahalaga para sa mga users partikular para sa mga colf at caregivers upang malaman ang status ng tinatawag na ‘rimborso Irpef’ mula sa ginawang salary declaration o 730 senza sostituto di imposta o ang dating Modello Unico.

Paano ang access sa Cassetto Fiscale online?

Ang access sa Cassetto Fiscale online ay sa pamamagitan ng SPID, o ng CID o CNS.

Pagkatapos, magpunta sa ‘Area Riservata’.

I-click ang Cassetto Fiscale.

I-click pagkatapos ang Cassetto Fiscale personale. Dito ay matatagpuan ang lahat ng online services ng Agenzia dell’Entrata.

Makikita sa sariling profile ang mga sumusunod:

  • Dati Anagrafici: Sa bahaging ito ay makikita ang lahat ng mga personal datas ng users tulad ng pangalan, apekyido, petsa at lugar ng kapanganakan at codice fiscale.
  • Rappresentanze: Sa bahaging ito makikita ang role ng users sa isang kumpanya o isang asosasyon.
  • Dichiarazione dei Redditi sa mga taong nagdaan, mula 2012 para sa sinahod ng taong 2011;
  • Modelli dei Redditi per le persone fisiche (dating Modello Unico);
  • Certificazione Unica;
  • Access sa dichiarazione precomplilato.

Paano malalaman ang status ng ‘rimborso’?

Ang pinakamahalagang serbisyo ng Cassetto Fiscale online ng Agenzia dell’Entrate ay dito malalaman ang status ng tax refund o rimborso 730 senza sostituto, na karaniwang sa kalahatian ng buwan ng Disyembre.

Siguraduhin na nakasulat din sa Casseto Fiscale ang IBAN o bank details kung saan nais matanggap ang tax refund o rimborso. Kung hindi, sa pamamagitan ng Cassetto Fiscale ay mailalagay ang IBAN o bank details upang maiwasan ang pagkaantala ng inaasam na rimborso.

Tandaan na ang panahon sa pagtanggap ng rimborso ng dating Modello Unico ay mas mahaba. Ito ay karaniwang tumatagal ng 24 na buwan.

Dito ay matatangpuan din ang mga binayarang F23 at F24.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Saan mataas ang sahod sa Italya? Narito ang JobPricing Geography Index report

Sino ang may karapatan sa vitto e alloggio sa domestic job? Ano ang katumbas na halaga nito?