in

Paano mapapatunayan ng isang colf ang sahod kung walang CUD

Magandang araw po. Ako ay nandito sa Italya ng limang taon na bilang isang colf. Nais kong mag-aplay ng carta di soggiorno (EC long term residence permit). Wala po akong CUD, paano ko mapapatunayan ang aking sinahod?
 

Pebrero 9, 2015 – Para sa pag-aaplay ng EC long term residence permit, lalong kilala bilang carta di soggiorno, isa sa mga requirements na dapat patunayan ay ang sahod ng naunang taon bago ang pag-aaplay nito. Ito ay nangangahulugan na kung nag-aplay ng 2015, ay kailangang patunayan ang naging sahod ng taong 2014. 
 
Para sa mga colf o kasambahay, ang employer ay kumakatawan bilang “persona fisica” at hindi isang “persona giuridica”, at hindi nagbibigay ng modello CUD di tulad ng ilang subordinate workers. Kung ang employer ay isang “persona giuridica” at samakatwid ay kinikilala bilang isang “sostituto d’imposta”, ay maaaring magbigay ng tunay at totoong modello CUD sa kanyang mga empleyado. 

 
Upang mapatunayan ang kinita, ang mga domestic workers ay maaaring ipakita sa pag-aaplay ang kopya ng mga bolettini Inps na regular na binayaran ng employer. At dahil quarterly, sapat ng ipakita ang naunang 4 quarter payment bago ang petsa ng pag-aaplay ng carta di soggiorno. Ipinapayong laging ilakip ang copia ng denuncia del lavoro domestic sa Inps at isang kopya ng dokumento ng employer. 
 
Halimbawa, kung mag-aaplay ng EC long term residence permit ng buwan ng Pebrero 2015, ang aplikante ay kailangang iprisinta ang kopya ng bollettini mula first hanggang fourth quarter payment ng taong 2014. Ipinapaalala rin na ang ika-apat na quarter payment ay noong nakaraang Enero 10. 
 
Ang minimum gross income na hinihingi sa pag-aaplay ng EC long term residence permit, kung ito ay para sa isang tao lamang ay katumbas ng halaga ng assegno sociale (para sa 2014 ang halaga nito ay € 5.818,93 habang para sa taong 2015 ay € 5.830). Ngunit kung ang aplikasyon ay para rin sa ilang dependants, ang halaga ay nagbabago batay sa bilang ng miyembro ng pamilya at sa bilang ng anak na may edad hanggang 14 anyos na kasama ay aplikasyon.
 
Upang malaman ang minimum salary required sa mga kasong ito, tingnan ang table ng minimum salary required sa family reunification ng taon ng aplikasyon. 
 
Para sa aplikasyon ng citizenship, ay kailangan ang estratto conto retributivo ng Inps, kung saan makikita ang lahat ng kontribusyong binayaran para sa social security ng worker anuman ang tipo ng trabaho at kontrata nito. 
 
 
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Minimum wage sa domestic job 2015

Mga Dapat Malaman Tungkol sa ‘KISSING DISEASE’