in

Pagre-report sa Comune matapos ang renewal ng permit to stay, isang obligasyon?

Magandang umaga po. Ako ay nag-renew ng aking permit to stay ilang buwan na ang nakakalipas. Ngayong araw na ito ay dumating ang isang liham buhat sa Comune kung saan nasasaad na dapat akong mag-report sa kanilang tanggapan sa loob ng 30 araw at kung hindi ay kakanselahin ako bilang residente ng lungsod. Bakit po?

Batay sa artikulo 11, talata c ng D.P.R. 223/89, ang lahat ng non-EU nationals na nakatala bilang residente sa Ufficio Anagrafe ng Comune, ay obligadong muling ihayag ang aktuwal na tirahan. Ito ay tinatawag na dichiarazione di rinnovo di dimora abituale na ginagawa sa loob ng 60 araw matapos ang renewal ng permit to stay. Gayunpaman, dapat tandaan na sa panahon ng renewal, ang pagkakatala bilang residente ay hindi nawawala.

Sa katunayan, batay sa Regulasyon (Regolamento anagrafico della popolazione), makalipas ang 6 na buwan buhat sa expiration ng permit to stay o ng carta di soggiorno, matapos ang gawin ang ilang pagsusuri, ang Comune ay magpapadala sa dayuhan, sa huling idineklarang tirahan, ng isang liham sa pamamagitan ng registered mail with return card, ng abiso ng kanselasyon dahil sa kawalan ng panibagong deklarasyon ng aktuwal na tirahan, kasabay ang paanyaya sa loob ng 30 araw na magtungo sa tanggapan dala ang pasaporte at ang renewed permit to stay.

Sa kasong balewalain ng dayuhan at hindi magtungo sa tanggapan sa loob ng panahong palugit, ang Comune ay magpapatuloy sa kanselaksyon bilang residente ng lungsod at isang komunikasyon sa Questura na hindi na matagpuan ang dayuhan sa huling idineklarang tirahan, o ang tinatawag na comunicazione di irreperibilità, ang ipapadala ng tanggapan.

Mahalaga, samakatwid, na igalang at sundin ang obligasyong ito, dahil ang kanselasyon bilang residente ay malaki ang magiging epekto sa pag-a-aplay ng citizenship dahil kailangan dito ang sunud-sunod o walang patid na pagiging residente sa pananatili sa Italya.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Required salary ng Family Reunification sa taong 2018

Walang tugon sa aplikasyon ng Italian citizenship, ano ang dapat gawin?