in

Regularization: Naghihintay ako ng aking permit to stay, maaari ba akong umuwi ng Pilipinas?

Ang aking employer ay nagsumite ng aplikasyon sa nakaraang Regularization noong September 2012. Kami ay tinawag na at amin na ring pinirmahan ang contratto di soggiorno sa Prefecture. Nag-aplay na rin ako ng permit to stay sa Questura sa pamamagitan ng post office. Maaari ba akong magbakasyon sa Pilipinas?

Mayo 27, 2013 – Alinsunod sa kasalukuyang batas, ang mga dayuhan na nag-aplay para sa first issuance ng permit to stay para sa subordinate job, gayun din ang para sa self-employment at para sa   family reason, ay maaaring lumabas ng bansa sa kundisyong mayroong balidong pasaporte at mayroong resibo ng post office at sa pagpasok at paglabas mula sa bansang Italya ay walang stop-over sa anumang Schengen countries. Samantala, sa kasong mayroong stop-over sa isa sa mga bansang non-Schengen, ay kailangang alamin sa pamamagitan ng konsulado kung pinahihintulutan ito o hindi.

Matapos banggitin ang lahat ng ito, para sa lahat ng mga pumirma nà ng contratto di soggiorno sa Sportello unico per l’immigrazione at ipinadala ang form 209 lakip ang kopya ng contratto di soggiorno, mga pahina ng pasaporte, fiscal code, sertipiko ng idoneità alloggiativa, gayun din ang cessione di fabbricato at ang kopya ng dokumento ng employer sa Questura sa pamamagitan ng kilalang kit sa post office, ay maaaring regular na makalabas ng bansang Italya.

Ipinapayo gayunpaman, na bago isaayos ang biyahe, ay tiyaking sa parehong araw ng pagpapadala ng kit ng first issuance ng permit to stay, ang Sportello Amico ng post office ay ibinigay din ang araw ng appointment o ang tinatawag na convocazione para sa finger-printing sa Questura. Ang araw ng appointment sa Questura ay mahalaga para sa releasing ng permit to stay at dapat sundin anuman ang araw at oras ng itinakdang appointment.  

Laging ipinapayo na ugaliing magdala ng kopya ng mga dokumento na ipinadala sa Questura sa pamamagitan ng Post Office, upang maipakita ang patunay ng dahilan ng pananatili sa bansa sa paglabas ng Italya.
 
Samantala, hindi pinapayagan ang maglakbay sa Schengen countries hanggang hindi pa nagtataglay ng regular na permit to stay.

Sa halip, ang sinumang naghihintay sa araw ng appointment sa Sportello Unico per l’Immigrazione upang kumpletuhin ang proseso ng Regularization ay hindi maaaring magbakasyon sa sariling bansa dahil hindi maaaring payagan ang muling pagpasok sa bansang Italya dahil hindi pa tapos ang proseso ng Regularization.  Ito ay nangangahukugan na kung ang resibo ng pagsusumite ng aplikasyon ay isang balidong dokumento na ang dayuhan ay naghihintay ng pagiging ganap na regular, ang parehong dokumento ay hindi naman balido bilang travel document na magpapahintulot sa dayuhan ang lumabas at muling makapasok ng bansang Italya

 

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Nangungunang 14 party-list groups, iprinoklama ng Comelec

Psy, nakatanggap ng booo sa Olympic Stadium