in

Kalusugan

Temporary accomodation services
Kung saan maaaring kumain, matulog, maligo, humingi ng tulong at impormasyon

Social health assistance
Clinic, health center, counseling and assistance center, health and population education courses

Intercultural mediation
Mediation sa mga ospital, sa mga paaralan, sa mga korte at sa ibang tanggapan, at serbisyo ng translation

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Paghahanap ng matitirahan

Menor de edad na mga dayuhan