Home - Ako Ay Filipino

Ngunit paano kung ang naghabla ng irregular job ay isang imigrante na walang permit to stay sa Italya? 

Ako ay magre-renew ng permit to stay per lavoro subordinato, ngunit ang aking employer ay ilang buwan ng hindi nagbabayad ng kontribusyon. Ipagkakait ba sa akin ang renewal ng aking permit dahil dito?

Bilang isang dayuhan po ba ay dapat na aking palaging dala ang aking permit to stay?  

Ika-14 ng Pebrero, Araw ng mga Puso pero para sa mga kababaihan sa buong mundo, ito ay isang araw ng Rebolusyon, ng pagbangon, ng pagkakaisa upang labanan ang malaganap na karahasan sa mga kababaihan.

Naisakatuparan ng Guardians International 1st Legion Vatican City (GI-VCIL) at ng AS FIL-ROMA ang “Handog saya at Feeding Program” sa San Pedro Child Development Center nitong Pebrero.

Dalawampung mga pinalad na Pinoy ang unang pinagkalooban ng i-Dole card sa Italya. Ang i-Dole card ay ang ganap na magtatanggal sa Overseas Employment Certificate (OEC) na kilala rin sa tawag na exit pass sa Italya.

Ang mga benepisyo ng tamang pagtulog ay may epekto sa iba’t-ibang aspeto ng buhay ng bawat tao sa pang araw-araw. Bagama’t walang debate na importante nga ang pagtulog ng sapat, maraming tao ang hindi alam kung ilang oras ng tulog ang kailangan nila at kung bakit ito ay mahalaga.

Bukod sa prosesong kinakailangang gawin sa Italya sa pag-aaplay at pagkakaroon ng nulla osta per lavoro stagionale, ay mayroong prosesong dapat gawin rin sa Pilipinas, partikular sa POEA hanggang sa pagkakaroon ng exit pass o OEC. 

Ngayong Pebrero ay hindi lang Valentines’s Day ang ating ipinagdiriwang kundi ito ang buwan ng pagdiriwang para sa pag-aalaga sa puso. Itinalang Heart Awareness Month ang Pebrero. Sa buwang ito ay binibigyan ng pansin kung paano mapananatiling malusog ang kondisyon ng ating mga puso.  

Saan galing ang pagdiriwang ng Araw ng mga Puso? 

Ang 6 na kopinan ay nagmula Roma, Milano, Udine, Firenze, Modena at Bologna at binubuo ng mga kabataang may edad 23 pababa.

Mahahalagang paalala ukol sa tamang paraan sa pagbili ng mga produkto at pagpili ng mga shops sa panahon ng sale o saldi, ayon sa Codacons.  

Isang araw na lang at ipagdiriwang na natin ang Bagong Taon. At tulad ng kinagawian ng marami, famous na naman ang ‘New Year’s Resolution’. Ano ba ang ibig sabihin nito?

Ito ang panahon ng ating paggunita sa pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Panahon din ito ng pagdarasal, pagsasakripisyo at pagbabago. Panahon ng pagsisisi sa mga nagawang kasalanan, at panahon ng pagwawasto sa ating mga pagkakamali.

Sapat ba ang mga pag-aaral o research upang malampasan ang tinatawag na social costs of migration? Ito ang hamon sa ating lahat ngayon bilang anak o magulang o indibidwal, bilang miyembro ng asosasyon o community, bilang isang Pilipino at higit sa lahat bilang bahagi ng iisang komunidad dito sa Roma.  

Paalala sa halaga ng pag-aayuno tuwing panahon ng Mahal na Araw at pagtatanggol sa karapatan ng mga domestic workers. 

Muling susuriin ng Inps ang mga aplikasyon na unang tinanggihan dahil sa kawalan ng EC long term residence permit gamit ang bagong form. Ang komunikasyon ng Inps.

Ang halaga ng ‘assegni per il nucleo familiare’ ay batay sa sahod at sa bilang ng miyembro ng pamilya. Narito ang Circular buhat sa Inps.