Home - Ako Ay Filipino

Ako po isang residente sa Roma at ako ay lumipat ng tirahan. Ano po ang proseso na aking dapat gawin upang mapalitan ang aking residensiya?

Ako po ay nag-renew ng aking permit to stay, pati ng aking menor de edad na anak. Magkano po ang aming babayarang mag-iina sa Posta? Dapat po ba ay pareho kaming may kit? 

Ang ‘tagliando’ o ‘cedolino’ ay katibayan na ang permit to stay ay nasa proseso ng renewal. 

Malamig na panahon at simula ng pagbasak ng snow, hindi hadlang sang mga Pilipinong mahilig sa musika. 

“Kung hindi mo magawang pakainin ang isang daan, bigyan mo at pakainin ang kahit isa lang” - Madre Teresa

Ang dalawang Pinoy kasama ang isang Nigerian ay inaresto matapos mahulihan ng shabu. 

Ating kilalanin at alamin ang mga epekto ng shabu sa buhay ng tao. Sapat na dahilan upang hindi ito ay kalulungan!

Ipinaliwanag ng Inps sa isang komunikasyon ang bagong proseso sa pag-aaplay ng assegni al nucleo familiari sa domestic job.

Ang assegno sociale o social allowance ay isang benepisyo na nakalaan sa lahat ng mga matatanda na mababa ang kita at higit na nangangailangan. 

Narito ang ilang tips para mabawasan ang timbang! 

 Walang sinuman ang makapagbibilanggo, Walang sinuman sa akin ay magpapasuko..........

Ang babae ay inihahalintulad sa mamahaling perlas at babasaging kristal. 

Matunog sa mga political debates ang tema ng buwis, trabaho at pension at ang mga ito ay nangingibabaw sa tema ng mga kabataan at migrasyon. 

Isang araw na lang at ipagdiriwang na natin ang Bagong Taon. At tulad ng kinagawian ng marami, famous na naman ang ‘New Year’s Resolution’. Ano ba ang ibig sabihin nito?

Ito ang panahon ng ating paggunita sa pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Panahon din ito ng pagdarasal, pagsasakripisyo at pagbabago. Panahon ng pagsisisi sa mga nagawang kasalanan, at panahon ng pagwawasto sa ating mga pagkakamali.

Marso 16, 1521 ng marating ni Ferdinand Magellan ang pulo ng Samar sa Cebu na tinawag na Kapuluan ni San Lorenzo.

Narito kung kailan at paano papalitan ang oras. 

Malinaw ang naging resulta ng katatapos lamang na General Election sa Italya, ngunit walang partido o koalisyon ang may sapat na bilang para mamahala sa bansa.