Home - Ako Ay Filipino

Ang notification ay isang mahalagang dokumetasyon at hindi dapat ipagsawalang bahala. Ang hindi nagbibigay halaga dito at hindi pagtugon ng tama ay maaaring maging dahilan sa pagpapaalang-bisa sa permit to stay.  

Ang 13th month pay o tredicesima ay kinakalkula batay sa trabaho, kung full-time o part time at kung sumasahod ng per hour, lingguhan o buwanan.

Bahagi ng kontribusyong ibinabayad ng employer sa Inps ay nakalaan sa Inail para sa anumang uri aksidente. Narito ang kasalukuyang panuntunan at obligasyon ng employer sa kaso ng aksidente ng colf.

Ang pagpapautang ay mahigpit na ipinagbabawal sa bansang Italya. Ito ay mas kilala sa tawag na “5-6” sa mga Pilipino at itinuturing na krimen na 'usury' sa batas ng Italya.

Ang online survey ng Embahada ay ukol sa integrasyon ng mga Pilipino sa Italya. 

BASIK para sa Buhay na Anyo ng Sining at Kultura, isang konsepto mula sa mayamang konsepto ng Balik sa Basik.

Narito ang iba’t ibang hakbang sa paggawa ng Isee online.

Ano ang Tuberculosis, ang sanhi nito at paano ito maiiwasan?

 Walang gamot sa influenza ngunit maaari itong hadlangan. Narito kung paano maiiwasan ang trankaso o influenza. 

Isang pagpupugay kay Andres Bonifacio, ang "Ama ng Rebolusyon". 

It's trick-or-treat season, and stories about witches, vampires and other horrors are back again. Here are Pinoy creatures you ought to know:

Narito ang ilang simple at praktikal na mga tips upang maiwasan ang mga hindi mahalagang gastusin at masimulan ang pagtitipid. 

Ito ang panahon ng ating paggunita sa pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Panahon din ito ng pagdarasal, pagsasakripisyo at pagbabago. Panahon ng pagsisisi sa mga nagawang kasalanan, at panahon ng pagwawasto sa ating mga pagkakamali.

Sapat ba ang mga pag-aaral o research upang malampasan ang tinatawag na social costs of migration? Ito ang hamon sa ating lahat ngayon bilang anak o magulang o indibidwal, bilang miyembro ng asosasyon o community, bilang isang Pilipino at higit sa lahat bilang bahagi ng iisang komunidad dito sa Roma.  

Roma, Mayo 28, 2015 - Mapait ang sinapit ng ating kababayang si Corazon Abordo. Masakit ang kanyang naging paglisan. Nagluluksa ang mga naulila. Nagluluksa ang buong komunidad.

Mabilis na kumalat ang balita ukol sa aksidente kahapon ng gabi, ngunit kaninang umaga lamang tunay na nalaman ang bawat detalye ng bawat segundong lumipas kahapon bandang alas 8 ng gabi: na si Corie ang nahagip at kinaladkad ng humaharurot na kotse at pagkatapos ay walang awang sinagasaan ang marahil wala nang buhay nyang katawan, dahilan upang literal na 'masira' ang kanyang buong katawan mula ulo hanggang talampakan.. Bukod sa kanya, isa pang biktima ang kinaladkad ng kotseng ito at nakahawak sa bubungan ng kotse ang malala ang kalagayan. Dalawa pang Pilipina (Lourdes Cudiamat at Thelma Eguia) ang malubhang sugatan at anim na iba pa.

Lungkot, awa, galit, poot, takot at marahil ay paghihiganti ang nararamdaman ng marami, Pilipino man o hindi. Sa katunayan, ang magkakahalong damdaming ito ang naging dahilan ng dalawang mahahalagang pagtitipong naganap sa Roma ngayong hapon: una ay isang prayer vigil bandang alas 7:30 ng gabi sa parocchia di Gesù Divino Maestro na pinangunahan ng local government at ikalawa ay ang ginanap sa Via Battistini, kung saan mismo naganap ang insidente kahapon. Ito ay pinangunahan naman ng mga politiko ng Centre-right coalition, na dinaluhan ng mga religious, mga kamag-anak ng biktima, naulila ng biktima at mga nagmamalasakit at nakikiramay.

Ngunit higit pa dito, KATARUNGAN ang sigaw ng lahat! Ang hulihin at pagbayarin sa harap ng batas ang mga salarin, anuman ang kulay ng kanilang balat, anuman ang kanilang nasyunalidad. Dahil ang kanilang tinanggal ay buhay ng  isang 44 anyos at kinabukasan ng isang pamilya at ng dalawang menor de edad nitong anak.

Kumakatok tayong lahat sa mga kinauukulan para gawin ang nararapat na aksyon ukol sa mga naganap. Bawat isa sa atin ay may responsabilidad bilang isang tao sa harap ng ganitong pangyayari. Ang magpikit mata sa panawagang ito ay isang hindi makataong damdamin. Kahit isang taimtim na panalangin para sa kalulwa ng ating pumanaw na kababayan ay malaki ang maitutulong para sa kanyang katahimikan, para sa hustisya. Ang ating pagkakaisa, ang ating pagtulong at magkakasamang boses sa pagsaliksik sa katarungan bilang isang komunidad ay tanda ng nabibigkis na pag-asa para sa iisang hangarin, HUSTISYA!

Inaanyayahan ang lahat bukas alas 6 ng gabi sa Piazza del Campidoglio upang minsan pa ay patunayan ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Sama-sama tayong kakatok para sa isang tamang batas na magbibigay katarungan sa mga biktima ng tinatawag na ‘pirati della strada’ na sa kasamaang palad, hanggang sa kasalukuyan, ay wala sa Italya.

Kabayan, inaasahan ko ang iyong pagdalo!

PGA

Umabot sa 100,000 ang mga nakalap na pirma upang labanan ang Ius Soli. Ito ang inanunsyo ni Matteo Salvini ukol sa dalawang araw na inisyatiba ng Lega at Noi con Salvini. 

Ipinapaalala ng Inps ang pagtatapos sa gamit ng mga dating buoni lavoro o vouchers. Narito ang tagubilin at paraan ng reimbursement. 

Isa sa pangunahing requirement upang matanggap ang social benefit o tulong pinansyal mula sa Inps ay ang pagkakaroon ng itinakdang edad ng batas.