in

Bonus Trasporto 2024, kailan at paano matatanggap ngayong 2024?

Ang bonus trasporto noong nakaraang taon ay nagkakahalaga ng €60. Ito ay ibinigay sa pamamagitan ng discount sa pagbili ng monthly o yearly subscription para sa mga pampublikong transportasyon.

Sa kasalukuyan, ang pondo ng bonus trasporto ay ubos na at hindi na ito maaaring i-aplay pa. Sa katunayan, ang Budget law na may bisa simula January 1, 2024 ay hindi nirenew ang bonus trasporto 2023 para sa mga mayroong ISEE na hindi lalampas sa €20,000.

Sa taong 2024, ang bonus, na nagkakahalaga ng €77.20, maaaring bonus carburante o bonus trasporto ay ibinibigay lamang sa mga pamilyang may ISEE na hindi hihigit sa €15,000 na mayroon nang Carta Dedicata a Te.

Sino ang may karapatan sa bonus trasporto 2024?

Ang mga beneficiries ng bonus trasporto ay ang mga sumusunod:

  • Mga Carta Dedidata a Te holders;
  • Mga mayroong ISEE na hindi hihigit sa €15,000 noong nakaraang taon.

Hindi kakailangan ang ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) para sa aplikasyon ng bonus trasporto 2024.

Kailan at paano matatanggap ang bonus trasporto 2024?

Sa kasalukuyan, hindi pa active ang online platform para sa mga bagong aplikante o mayroong nang Carta Dedicata a te.

Ang huling pagkakataon upang makapag-aplay ng bonus trasporto na nagkakahalaga ng € 60 ay noong December 1, 2023.

Samanatala, para sa mga Carta Dedicata a Te holders, ang deadline naman para gastusin ang kredito sa voucher ay noong Marso 15, 2024. Ang sinuman na hindi nagamit ang laman ng card sa pagbili ng pagkain o gasolina bago ang nasabing deadline ay mawawala ang natitirang halaga sa kanilang social card.

Ipinapaalala, na ang mga Comune ay maaaring magbigay ng ibang kundisyon para sa subscription ng trasporto pubblico batay sa ISEE o ibag requirements.

Ang bagong halaga ng Carta Dedicata a Te 2024 ay € 382,50+ €77,20 para sa bonus carburante o bonus trasporto.

Basahin din:

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng Ministero dell’Agricoltura https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19984

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Bagong Carta Dedicata a Te 2024, kailan matatanggap?

Liberation Day, ipinagdiriwang sa Italya tuwing April 25