in

Carta Dedicata a Te 2024, sino ang hindi makakatanggap?

Ang Carta Dedicata a Te, na kilala rin bilang Bonus Spesa 2024, ay isang inisyatiba ng Gobyerno ng Italya na naglalayong magbigay ng € 500 sa mga pamilyang may pinansyal na kahirapan. Sa kasamaang palad, hindi lahat ng mamamayan sa Italya ay makakatanggap ng tulong na ito. 

Basahin din: Carta Dedicata a Te 2024, tumaas sa €500,00

Ang nabanggit na tulong pinansyal ay nakalaan para sa mga pamilyang may ISEE indicator na hanggang €15,000, residente sa Italya, at may atleast tatlong miyembro ng pamilya. 

Ang INPS at ang mga Comune ang tutukoy sa mga qualified beneficiaries, base sa mga itinakdang requirements. Hindi kinakailangang mag-submit ng anumang aplikasyon: ang mga beneficiaries ay makakatanggap ng komunikasyon na naglalaman ng instruction mula sa Comune kung paano makukuha ang pre-paid card o postepay sa post office. Gamit ang Card, maaaring bumili ng mga prime necessities at kahit gasolina.

Sa kabuuan, ang Card ay maaaring matanggap ng mga pamilyang beneficiaries na makakatugon sa mga sumusunod na requirements:

  • Residenza: Ang mga Italian, EU citizen at mga non-EU citizens na may permesso di soggiorno na balido ng hindi bababa sa isang taon.
  • ISEE: Ang ISEE indicator ay dapat na mas mababa sa €15,000 at update sa taon ng 2024.
  • Nucleo familiare: Kabilang sa pamilyang may miyembro na hindi bababa sa tatlong miyembro.

Sino ang hindi makakatanggap ng Carta Dedicata a Te 2024?

Ang Carta Dedicata a Te 2024, sa kasamaang palad, ay hindi matatanggap ng mga sumusunod:

  • Mga tumatanggap ng Assegno di Inclusione, NASpI, Dis-Coll, indennità di mobilità at cassa integrazione.
  • Mga pamilyang may iba pang benepisyo: ang mga pamilyang tumatanggap ng iba pang financial support mula sa gobyerno, tulad ng Carta Acquisti;

Upang malaman kung may karapatan sa pagtanggap ng Carta Dedicata a Te, ipinapayo na makipag-ugnayan sa sariling Comune. 

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 3.7]

Lumipad patungo sa iyong mga mahal sa buhay na may discount hanggang 12% at extra luggage included!

Mindanao Tapestry 2024 ni Renee Salud, tagumpay sa Roma