in

Carta Dedicata a Te 2024, tumaas sa €500,00

Tumaas ng humigit-kumulang €40 ang halaga ng ‘Carta Dedicata a Te 2024’ kumpara noong nakaraang taon. Ang nabanggit na ‘Carta Dedicata a Te’ ay magagamit sa pagbili ng mga prime necessities, bilang pamasahe sa pampublikong transportasyon at pambayad gasolina. Ang distribution ng card ay magsisimula sa September 2024 sa pamamagitan ng Poste Italiane.

Mga dapat malaman ukol sa Carta Dedicata a Te 2024

Kinumpirma ni Agriculture Minister Francesco Lollobrigida kahapon, June 6, 2024 na €500,00 na ang halaga ng Carta Dedicata a Te 2024 para sa mga pamilya na mayroong ISEE indicator na hindi lalampas sa €15,000.

Ang mga benificiaries, bukod sa required ISEE, requirement din ang pagiging residente sa Italya at samakatwid, nakatala sa Anagrafe Comunale.

Hindi qualified makatanggap ng card ang mga tumatanggap na ng ibang uri ng tulong mula sa gobyerno, ang ‘sostegno al reddito’, tulad ng Assegno di Inclusione, NASpI, Dis-Coll, indennità di mobilità at cassa integrazione. Hindi rin ito matatanggap ng mga mayroong Carta Acquisti.

Ang qualified household o nucleo familiare ay makakatanggp ng isang card lamang. May prayoridad ang mga pamilyang may tatlong miyembro at mababang ang ISEE indicator. Ang isang anak ay dapat na ipinanganak bago o hanggang Disyembre 31, 2006. Sumunod sa priorities ang mga pamilay na may isang anak na ipinanganak bago o hanggang Disyembre 31, 2010.

HINDI kailangang mag-submit ng anumang aplikasyon. Ang Inps, batay sa ISEE indicators sa data base nito, ay kikilalanin ang mga beneficiaries. Ang Comune kung saan naman residente ang magkukumpirma sa mga may karapatang tumanggap ng Carta, batay sa mga pangalan na ibinigay ng Inps. Ang distribution ay gagawin ng Poste Italiane, sa pamamagitan ng Postepay.

Ang deadline kung hanggang kailan dapat gawin ang unang gamit sa prepaid card ay sa December 16, 2024.

Basahin din:

Para sa karagdagang impormasyon: Carta Dedicata a Te

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Mayor Binay ng Makati, binisita ang mga Pilipino sa Roma

President Ferdinand R. Marcos Jr. Calls for Patriotism and Unity in Defending Philippine Territory