in

Ano ang ibig sabihin ng Tregua Fiscale? 

Ako Ay Pilipino
Ako Ay Pilipino

Ang tinatawag na “tregua fsicale” ay nasasaad sa 2023 Budget Law. Sa pamamagitan nito, ang gobyerno ay nagpapatupad ng ilang mga hakbang upang maging magaan para sa mga mamamayan na matapos at mabayaran ang mga ‘utang’ sa gobyerno. 

Ito ay nangangahulugan na ang mga tax payers na mayroong irregularities sa pagbabayad tulad ng buwis at multa ay binibigyan ng pagkakataon na mabayaran ang mga ito at linisin ang kanilang pangalan. 

Kabilang sa mga inilaang hakbang (lahat ay nasasaad sa Circular ng Agenzia dell’Entrate sa link na ito) ay nagbibigay posibilidad na ayusin ang irregolarità formali at ang cancellazione di cartelle esattoriali mula 2000 hanggang 2015. 

Irregolarità formali

Kabilang sa mga hakbang na nabanggit ay ang pagkakaroon ng posibilidad na itama ang anumang pagkakamali sa deklarasyon o sa pagproseso ng mga Dichiarazione dei Redditi, na naging sanhi ng pagbabayad ng mas mababang buwis kaysa sa dapat bayaran.

Sa kasong ito, binibigyan ng pagkakataong itama ito sa pamamagitan ng pagbabayad ng isang fixed amount ng €200,00 para sa bawat taon kung saan mayroong irregularties. Nagbibigay din ang gobyerno ng posibilidad na hatiin ang multa sa pagbabayad ng dalawang beses: March 31, 2023 at Marso 31, 2024.

Stralcio delle cartelle hanggang €1000,00

Ang tregua fiscale ay nagbibigay din ng pagkakataon para matanggal, at samakatwid ang mabura ang ilang cartelle esattoriali o ang mga dokumento ng paniningil ng mga bayaring buwis, katulad ng:

  • Cartelle hanggang halagang €1000,00;
  • Cartelle na inisyu mula January 1, 2000 hanggang December 31, 2015.

Paano malalaman ang sariling posisyon sa tax authorities? Saan lalapit upang humingi ng tulong? 

Sa website ng Agenzia delle Entrate, sa pamamagitan ng sariling SPID, ay maaaring malaman ang pagkakaroon ng irregularities o anumang cartelle esattoriali na hindi nabayaran. 

Maaari ring humingi ng tulong mula sa mga Patronati at Caf para maipadala ang aplikasyon.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]

Outdoor smoking, ipagbabawal sa Italya

ISEE para sa Assegno Unico 2023 hindi na-renew hanggang February 28, ano ang mangyayari?