in

Autocertificazione para sa €150 bonus, ang sample mula sa INPS 

Sa isang mensahe, inilathala ng INPS ang autocertificazione o ang self-certification, sa pdf at word form, para matanggap ang bagong € 150,00 bonus

Ang mga lavoratori dipendenti na kwalipikado sa bonus ay kailangang i-fill up ang form upang matanggap ang bonus sa busta paga sa buwan ng November 2022. Samantala, ang mga pensyunado at mga unemployed naman ay awtomatikong matatanggap ang bonus. Sa mga huling nabanggit, direktang ang INPS ang magsusuri sa pagiging kwalipikado at magpapatuloy sa pagbibigay ng bonus. Para naman sa ibang kategorya na makakatanggap din ng €150,00 na nasasaad sa Decerto Aiuti Ter, ay kailangang hintayin ang mga detalye para sa pag-aaplay.

Requirements para matanggap ang bonus 

Tulad ng unang nabanggit, ang bonus €150,00 sa November, ay ibibigay sa mga mayroong taxable annual income hanggang €20,000 (samakatwid, ang pamantayan ay ang sahod at hindi ang ISEE). Partikular, sa mga lavoratori dipendenti, ibibigay ang bonus kung ang busta paga sa buwang iyon ay hindi lalampas ng € 1538,00. Sila ay awtomatikong makakatanggap ng €150, ngunit kailangang isumite ang self-certification, tulad ng nabanggit ng Inps. 

Sa katunayan, ang €150 ay ibinibigay lamang ng isang beses. Kaya kung may higit sa isang trabaho o pensyon o kung bahagi ng isang pamilya na tumatanggap ng Reddito di Cittadinanza, ang bonus ay matatanggap ng isang beses lamang. 

Ito ang layon ng self-certification form na dapat sagutan at ibigay sa employer. Ito ang magpapatunay na hindi tatanggapin ang bonus at hindi rin nag-aplay nito. Ang sinumang mag-claim ng hindi katotohanan ay hihingang ibalik ito at posibleng magkaproblema dahil sa pagdedeklara ng hindi totoo.

Self-certification form, narito kung paano sasagutan

Sa pamamagitan ng mensahe ng Inps bilang 3806 ng 20 October 2022, ay naglabas ng sample ng self-certification ang Inps para sa mga lavoratori dipendenti. Ito ay downlable sa pdf o word form. Ito ay isang suporta para sa mga employer at maaaring gamitin (kahit  hindi obligado) ng mga kumpanya at papirmahan sakanilang mga dipendenti.

Partikular, dapat ilagay ang mga personal datas, lakip ang kopya ng isang balidong dokumento at ideklara na:

  • Hindi tumatanggap ng pensyon;
  • Hindi bahagi ng pamilya na tumatanggap ng Reddito di Cittadinanza;
  • Hindi tatanggap ng bonus mula sa ibang employer;
  • Alam ang magiging epekto sa kasong mag-deklara ng maling impormasyon;

Dapat tandaan na ang € 150 bonus ay matatanggap sa busta paga ng November 2022, kahit pa ito ay matatanggap sa susunod na buwan. 

Narito ang sample na inilathala ng Inps, sa pamamagitan ng Mensahe bilang 3806 ng October 20, 2022. 

  • Autocertificazione sa Pdf form
  • Autocertificazione sa Word

Basahin din:

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.7]

Konsultasyon para sa pagbuo ng bagong Gobyerno ng Italya, sinimulan na

Sino si Giorgia Meloni?