in

Bonus Animali Domestici 2024, narito ang mga dapat malaman

Sa wakas, ang Bonus Animali Domestici ay matatanggap ngayong 2024 para sa mga pet o alagang hayop. Sa loob ng maraming taon, ito ay hiniling ng marami upang matugunan ang malaking gastusin sa pagkakaroon ng mga pets. Sa katunayan, kasama ang pinakahihintay na bonus na inaprubahan sa Budget law at kamakailan ay inilathala na sa Official Gazette.

Ano ang bonus Animali Domestici?

Ang bonus Animali Domestici ay pondo na inilaan ng Ministry of Health para matulungan ang mga ‘padroni’ sa pagbabayad ng mga check-up, operasyon at mga gamot ng mga alagang hayop. Sa katunayan, naglaan ang gobyerno ng Italya ng €750,000 para sa tatlong taon: 250K para sa 2024, 250K para sa 2025 at 250K para sa 2026.

Ang bonus, gayunpaman, ay isang karagdagang tulong sa mga ‘padroni’ na kasalukuyang sa pamamagitan ng ‘detrazione’ sa dichiarazione dei reddit ay nakakatanggap ng tax discount katumbas ng 19% para sa mga vet expenses hanggang sa maximum na €550, at para dito ay walang limitasyon sa ISEE. Sa detrazione ay kasama ang mga gamot, analysis at operasyon ng mga alagang hayop sa pagkakaroon ng Invoice ng mga ito.

Anong mga alagang hayop ang sakop ng bonus animali domestici?

Kasama sa bonus ang tinatawag na ‘animali d’affezione’ o ‘companion animals’.

Tinutukoy dito ang mga pets na kinukupkop at inaalagaan na walang productive o food purposes, kabilang ang mga alagang hayop para sa mga taong may kapansanan, pet therapy, at mga mula sa rehabilitation at ang mga advertising pets.

Ang pagkilala sa mga pets ay nasasaad sa DPCM ng Feb 28, 2003 at kabilang dito ang mga dogs, cats, rodents, rabbits, ferrets at birds. Sa ngayon, ay hindi kasama ang mga amphibians, invertebrates at aquatic animals. Gayunpaman, kailangang hintayin ang mga detalye na ilalathala sa lalong madaling panahon.

Sino ang may karapatan sa bonus animali domestici?

Upang matanggap ang bonus, ang ISEE ng mga padroni ng mga alagang hayop ay hindi dapat lalampas sa €16.215,00 at hindi lalampas sa 65 anyos ang edad.

Paano mag-apply ng bonus animali domestici?

Sa kasalukuyan ay hindi pa malinaw ang paraan ng pag-aaplay at kung ano ang mga criteria kung paano itatalaga ang halaga ng bonus. Ang lahat ng mga impormasyong ito ay ilalathala sa loob ng 90 araw mula sa petsa ng pagkakaroon ng bisa ng Budget law sa pamamagitan ng isang Ministerial decree. Inaasahang sa Pasqua ay malalaman ang mga detalye ukol sa halaga at paraan ng pag-aaplay ng bonus. (PGA)

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Mababa ang ISEE? Narito ang mga bonus para sa taong 2024

Sahod ng mga colf at caregivers, bahagyang tataas ngayong 2024