in

Bonus € 1000 para sa mga colf at badante, simula na rin!

Simula ngayong araw, lunes May 25, ay maaari ng magsumite ng aplikayson ang mga colf at badante para sa bonus ng €1000. 

Tulad ng unang inilathala ng Ako ay Pilipino, ang ayuda ng € 500 kada buwan, Abril at Mayo ay napapaloob sa DL Rilancio, na inaprubahan noong nakaraang May 13, 2020 ng Governo Conte at naglaan ng 460 million euros para sa domestic sector bilang tulong pinansyal sa sektor na higit na naapektuhan ng emerhensyang hatid ng coronavirus ng sector.

Ang bonus ay para sa mga colf na sa petsa ng Feb. 23, 2020 ay may isa o higit na employment contract na regular at naka-denuncia sa Inps, na higit sa 10 oras kadalinggo ang trabaho at hindi live-in o stay-in.

Ang tulong pinansyal ay ibibigay ng Inps, matapos mag-aplay ang colf sa pamamagitan ng website ng Inps o sa tulong ng mga patronati. 

Ang ayuda ay hindi matatanggap sa kasong ang colf/badante ay: 

 • tumatanggap na ng pensyon (maliban na lamang kung invalidità);
 • tumatanggap ng tulong pinansyal na napapaloob sa Decreto Cura Italia;
 • ang employment contract ay hindi lavoro domestico;
 • Reddito di Emergenza;
 • kung tumatanggap ng ibang tulong (o isa sa miyembro nito) mula sa gobyerno tulad ng Reddito di Cittadinanza (maliban na lamang kung ang natatanggap ay mas mababa sa € 500. Sa kasong ito, ay ibibigay na lamang sa colf ang karagdagang halaga upang umabot sa € 500 kada buwan).

Ipinapaalalang kakailanganin ang mga sumusunod na dokumento sa pag-aaplay:

 • Permesso di soggiorno;
 • Carta d’identità;
 • Codice fiscale;
 • Denuncia di Rapporto Lavoro INPS;
 • Bollettino Inps,
 • IBAN (ni: PGA)
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.3]

Reddito di Emergenza, simula na ng aplikasyon

domestic job Ako Ay Pilipino

Mask, obligado rin sa domestic sector