in

Mask, obligado rin sa domestic sector

domestic job Ako Ay Pilipino

Hindi lamang bonus ang hatid ng DL Rilancio sa domestic job.

Ito ay nag-oobliga din ng paggamit ng mask sa domestic sector, partikular kung hindi masusunod ang social distancing ng 1 metro. 

Ito ay nasasaad sa artikulo 66 ng DL Rilancio kung saan ipinatutupad din sa mga colf, caregivers at babysitters ang paggamit ng mask sa kanilang pagta-trabaho. Ito ay isang susog sa artikulo 16 ng Dl Cura Italia

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Bonus € 1000 para sa mga colf at badante, simula na rin!

Guardians Emigrant, hawak-kamay sa kawanggawa