in

Bonus Natalizio 2021 hanggang €1400,00 ano ito? Totoo ba ito?

Ang nababalitang bonus natalizio 2021 na nagkakahalaga hanggang €1400,00, sa katunayan, ay ang kilalang bonus spesa. Narito ang mga detalye. 

Ang bonus ay isang tulong pinansyal mula sa gobyerno ng Italya. Ito ay nakalaan sa pagbili ng pagkain at mga pangunahing pangangailangan para sa mga pamilyang may pangangailangang pinansyal. Ang pamantayan para matanggap ang bonus ay iba-iba, batay sa itinalaga ng bawat lokal na administrasyon, o ang Comune. Sa ilang kaso lamang posibleng makatanggap ng bonus na nagkakahalaga ng €1,400. 

Ang bonus natalizio tulad ng paglalarawan ng ilang online newspaper ay tumutukoy sa kilalang bonus spesa. At hindi lahat ng mga pamliya ay makakatanggap ng €1400,00. 

Bonus Spesa 

Ang bonus spesa ay isang tulong pinansyal na nasasaad sa decreto legge Ristori at muling pinondohan ng decreto legge Sostegni-bis noong nakaraang Mayo. Ito ay isa sa mga unang ayuda na ibinigay ng gobyerno sa mga pamilya sa kasagsagan ng lockdown noong 2020. Muli ang gobyerno ay naglaan ng 500 milyong euros para sa taong 2021. Ang budget ay hinati sa mga iba’t ibang mga Comune. 

Samakatwid, ang mga Comune ang nangangasiwa sa bonus pati na rin sa mga makakatanggap nito. Bawat lokal na administrasyon, sa pamamagitan ng ‘bando’ o public announcement, ay nagtatalaga kung sino ang maaaring mag-aplay, ang mga requirements na karaniwang pangunahin ang ISEE at kung magkano ang matatanggap ng mga kwalipikado sa bonus.

Ang halaga ng bonus ay nag-iiba batay sa komposisyon ng pamilya at ang halaga ay nag-iiba rin sa bawat lungsod.

Ang ilang Comune ay inaprubahan kamakailan ang karagdagang pondo para sa taong 2021. At dahil sa nalalapit na ang pagsapit ng Kapaskuhan, maraming online newspaper ang tinawag itong ‘bonus natalizio’. 

Ang bonus spesa ay nakalaan sa pagbili ng pagkain at mga pangunahing pangangailangan. Halimbawa ay ang mga hygiene products para sa mga miyembro ng pamilya at para sa bahay. 

Ang halaga ng bonus ay iba-iba sa bawat Comune. Ito ay karaniwang mula € 100,00 hanggang sa maximum na halaga ng € 600,00 o € 700,00. Sa ilang kaso, tulad ng malalaking pamilya, ay posibleng matanggap ito ng higit sa isang beses at may kabuuang halaga ng € 1400,00. 

Upang malaman kung inaprubahan ang bonus spesa sa Comune kung saan residente, ipinapayong makipag-ugnayan sa Comune o bisitahin ang official website nito. (PGA)

Click to rate this post!
[Total: 94 Average: 3.8]

Paano magkaroon ng Green pass ang mga gumaling sa Covid19?

Booster dose para sa edad 40-60, sisimulan sa December 2021 sa Italya