in

Paano magkaroon ng Green pass ang mga gumaling sa Covid19?

Binigyang linaw ng gobyerno ang pamamaraan upang magkaroon ng Green pass na balido sa Italya at Europa ang mga gumaling sa sakit na Covid19. Narito ang FAQs. 

Gumaling ako sa Covid19 nang wala pang anim na buwan, paano ako magkakaroon ng Green pass? 

Una sa lahat ay siguraduhing nakarating ang certificato di guarigione o sertipiko na nagpapatunay na gumaling sa sakit na Covid19 sa national system. Ang sariling medico di base o ASL na gumawa ng medical certificate ukol sa pagtatapos ng isolation ay sya ring maglalagay ng datos sa nasabing sistema. Pagkatapos lamang na maipasok ang mga datos makagagawa ang Ministry of Health ng Green certificate na balido ng 180 days o 6 na buwan mula sa petsa ng unang positive molecular covidtest. 

Bukod dito, kung nakapagpabakuna sa loob ng 12 buwan matapos gumaling sa Covid, ay awtomatikong matatanggap ang Green pass matapos makumpleto ang mga dosis ng bakuna. 

Nagkaroon ako ng COVID at nakapagpabakuna na ng unang dose. Mayroong akong Green pass na balido lamang hanggang sa petsa ng second dose na hindi ko naman dapat gawin. Magkakaroon ba ako ng Green pass na balido ng isang taon? 

Lahat ng mga nagpabakuna ng isang dosis matapos gumaling sa Covid19 sa loob ng taong nagpositibo sa molecular test ay makakatanggap ng bagong Green certificate na balido ng 12 buwan mula sa petsa ng unang dose. Papalitan ng bagong Green certificate ang unang natanggap. 

Nagpabakuna ako ng first dose at pagkatapos ay nagkaroon ako ng Covid19, maaari ba akong magkaroon ng Green pass para sa mga nakakumpleto ng mga dosis? 

Kung nagkaroon ng Covid19 matapos ang unang dose ng bakuna, ay makakatanggap ng Green pass na nakakumpleto ng mga dosis (1/1) kung nahawa ng Covid makalipas ang 14days mula sa araw ng bakuna (isasaalang-alang ang petsa ng unang positive molecular test).

Kung nahawa ng Covid19 sa loob ng 14 na araw mula sa petsa ng unang dosis, ay nasasaad na dapat gawin ang ikalawang dosis sa loob ng 6 na buwan (180 araw) mula sa unang araw ng positive molecular test at samakatwid ay matatanggap ang Green pass matapos ang ikalawang dosis. 

Basahin din:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Ang Pagpapakasal sa Italya

Bonus Natalizio 2021 hanggang €1400,00 ano ito? Totoo ba ito?