in

Guidelines ng Green pass sa work place, pinirmahan ni Draghi

Paraan ng pagsusuri, ang privacy ng mga workers at ang buong regulasyon. Lahat ay nasusulat sa DPCM na pinirmahan ni Presidente Mario Draghi ukol sa pagiging mandatory Green pass sa work place. Ito ay ang Guidelines ng Green pass para sa mga empleyado ng publiko at pribadong sektor. 

Simula sa October 15, lahat ng mga workers ay kailangang magpakita ng kani-kanilang Green pass sa pagpasok sa trabaho. Ang sinumang walang Green pass ay hindi makakapasok sa trabaho at ang mga araw ng pagliban ay unjustified. Bukod sa sahod at anumang uri ng komisyon ay kasamang hindi babayaran ang social contributions. Ang mga araw ng pagliban na itinuturing na ‘hindi makatwiran’ ay hindi kasama sa bilang para sa matutiry ng ferie o bakasyon at anzianità di servizio o seniority o length of service bonus. Samantala, kung madidiskubre ang pag-iwas ng worker sa kontrol upang makapasok sa trabaho nang walang Green pass ay mamumultahan ito mula € 600,00 hanggang €1500,00. 

Paano isasagawa ang pagsusuri ng Green pass 

Ang taong mamamahala sa pagche-check ng Green pass ay ang employer at maaaring magtalaga ng isang staff o ng manager, na gagawan ng written authorization. Ang Guideline ay nagbibigay ng karapatan sa employer na pumili ng paraan ng pagpapatupad. Ang pagsusuri sa Green pass ay maaaring gawin sa pagpasok ng mga empleyado. Upang maiwasan ang pila at delayed sa trabaho ng mga employees, ay maaaring gawin ang ‘random check’ sa Green pass, na hindi bababa sa 20% ng mga empleyado araw-araw at siguraduhin na mache-check ang lahat ng mga empleyado. Maaaring gamitin ang app Verifica C-19 sa pagkokontrol ng Green pass. 

Kung ang employer ang hindi magsusuri ng Green pass, ang multa ay mula € 400,00 hanggang €1000,00. Kailangang panatilihin ang privacy ng worker kung paano nagkaroon ng Green pass: maaaring dahil sa bakuna, tampone o paggaling sa Covid19. Nasasaad din sa Guideline na hindi pinahihintulutan ang paghingi ng employer ng kopya ng printed Green pass mula sa mga employees. (PGA)

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Sino ang exempted sa pagkakaroon ng Green Pass?

Ang Bonus Bollette at Bonus Integrativo 2021