in

Minimum wage sa domestic job sa taong 2023 

Simula January 1, 2023 tataas ang sahod sa domestic job. Ito ay dahil sa paga-update ng Istat Price Index. At batay sa artikulo 38 ng Contratto Collettivo Nazionale, ang pag-update ay magkaroon ng awtomatikong epekto sa sahod sa domestic job

Ang pagtaas ng 80% ng inflation rate na naitala ng Istat para sa taong 2022, katumbas ng 11.5%,bilang resulta, ang sahod sa domestic job ay tataas ng 9.2%, tulad ng nasasaad sa Circular ng Ministry of Labor na inilathala noong nakaraang January 18. Kasabay ng komunikasyon ay inilabas din ang bagong table ng updated minimum salary sa domestic job.

Minimum Salary 2023 sa domestic job 

Ang unang table ay tumutukoy sa mga full-time live-in o conviventi, na mayroon ding board at lodging

Ang ikalawang table ay tumutukoy naman sa NON live-in o conviventi a servizio ridotto, para sa mga antas na C, B at B super. Isinasaalang-alang din sa table na ito, ang mga mag-aaral na nasa edad 16 hanggang 40 anyos na pumapasok sa anumang kurso para magkaroon ng  kwalipikasyon.

Para sa mga colf na non live-in o non-conviventi, ang minimum salary ay per hour. 

Sa kaso ng care-giving para sa hindi tuluy-tuloy na serbisyo sa pagbabantay sa gabi, ay mayroong dalawang antas ng magkaibang klasipikasyon, gaya ng:

  • Pag-aalaga sa mga autosufficienti: para sa antas na B super, at may monthly salary ng € 1.137,23;
  • Pag-aalaga sa mga non-autosufficienti: para sa mga walang experience, ang antas ay C super, at ang monthly salary ay € 1.288,87. Para sa mga mayroong experience, ang antas ay D super at may monthly salary na €1.592,17.

PAALALA: Nagtalaga ang CCNL ng iba’t ibang antas sa domestic job: A, B, C, D at bawat antas ay maaaring base o super. Ang minimum wage ay nag-iiba ayon sa antas at kung ang manggagawa ay live-in o part-timer, kung nagbibigay assistance o presence lamang o bilang substitute. (PGA)

Basahin din:

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Training sa country of origin na napapaloob sa Decreto Flussi, kasama ba ang Pilipinas? 

Sinulog Festival 2023 sa Bologna