in

15,5 million euros mula European fund for Integration

Ang Interior Ministry ay nag-lathala ng public notice, kasama ang mga instructions at mga forms para sa pagsusumite ng mga application. Ang mga proposals online simula Oct 19 – Dec 7

Roma – Oktubre 3, 2012 – Mula sa mga language courses, civic education at job orientation, sa pamamagitan ng mga proyekto ng kabataan, cultural and social mediation at capacity building.

Ito ang ilan sa mga magiging territorial projects ngayong taon mula sa European Fund for Integration. Nakalaan ang halagang 15.500.000 euros at ang Ministry of Interior ay naglathala kamakailan ng public notice, forms at instruction sa pagsususmite ng mga proposals.

Ang mga project proposals ay dapat na ipadala simula 12.00 ng tanghali ng Oct 19, 2012 hanggang 18.00 ng hapon ng Dec 7, 2012 sa website ng Ministry of Interior https://www.fondisolid.interno.it, at ang mga proponents ay kailangang mayroong  certified email (o posta elettronica certificate – PEC) at digital signature. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring magtungo sa Help Desk sa pamamagitan ng pamamaraang ito.

Avvisi pubblici per la realizzazione di progetti a valenza territoriale finanziati dal Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi nell’ambito del Programma Annuale 2012

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Regolarizzazione. Il ministero: “L’abbonamento al bus è una prova”

Ang Punong Itinanim