in

Ang Punong Itinanim

Oo, tunay ngang hindi pa masagana

itinanim na puno'y 'di pa mabunga

ito’y nangangailangan pa rin ng pag-aaruga

hangga't may daho't 'di pa nalalanta

lalo't 'di matangay ng bagyo't baha

gayun di't mga ugat malalakas at sariwa

 

 

 

 

 

 

 

Tama nga't lahat ng baga'y may kanyang oras

hindi rin natin batid ang hatid ng bukas

ngunit buhay nitong puno'y 'di pa magwawakas

mga daho'y 'di pa tuluyang malalagas

magiging luntia't sa sikat ng araw ay lalakas

nahihirapan ma'y magsasanga't lalaking pataas

 

Punong ito'y tunay na inaalagaan

lakas,pawis at panahon ay inalalaan

sa mga asong mapanira'y ipinaglalaban

matibay at tapat na pag-ibig ito'y binabakuran

mga anay ay sinusunog bago pa kasamaa'y gawan

kagandaha't paglaki nito'y laging binabantayan

 

Sa buhay ng punong ito'y mayroon pang nalalabi

bago lumipas, magbubunga ng magagaganda kahit kakaunti

mga bungang malulusog,kakiba't magsisilbing mga bagong binhi

pagmumulan ng mga punong matitibay at marami

magiging silungan ng mga taong naging tiwali

panangga sa rumaragasang putik na may hatid na pighati

 

Oo,ang punong ito'y mamumunga’t yayabong

haharapin ang lupit ng kalikasang nanghahamon

mga sanga ma'y magkabali-bali sa masamang panahon

malalakas mang hangi'y magtatangay kanyang mahihinang dahon

kanyang mga ugat nama'y lalo pang sa lupa'y babaon

at ang katawa'y mas tatatag sa paglipas ng taon

(ni: Demetrio 'Bong' Rafanan)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

15,5 million euros mula European fund for Integration

Hackers, sa unang araw ng Cybercrime law