in

Appointment online para sa Sportello Unico sa Roma

Mula Enero 10 ay by appointment na lamang para sa mga impormasyon at mga bagong dating. Narito kung paano kumuha ng appointment.

altRome – Simula sa darating na Jan 10, para sa mga impormasyon o mga dokumentasyon na ukol sa mga unang pagpasok sa bansa tulad ng subordinate job at family reunification, ang Sportello Unico ng Roma ay tatanggapin lamang ang sinumang mayroong appointment, na maaaring gawin sa pamamagitan ng website na ito.

Ang mga impormasyon, ayon sa isang note ay ibinibigay lamang sa mga persons concerned, na dapat mag fill-up ng form online gamit ang sariling pangalan at numero ng dokumentasyon at fiscal code (codice fiscale). Para sa pangkalahatang impormasyon, na hindi nauugnay sa partikar na dokumenstayon, maaaring sumangguni sa website ng Sportello Unico.

Para sa mga dokumentasyon ng mga first entry, ang appointment ay dapat gawin ng employer o ng sinuman na gumawa ng request ng family reunification, dapat ilagay ang mga personal data (at hindi ng sinumang binigyan ng authorization) at ang tamang numero ng dokumentasyon. Kahit na ang family reunification na higit sa isang taon, sapat na ang isang appointment.

Mula sa Sportello Unico, inaanyayahan ang lahat na gawin ang reservation matapos malaman ang petsa ng pagpasok ng manggagawa. “Sa pagkakataong hindi available ang mga petsa –  ayon pa sa note – ay bibigyan ng bisa ang resibo ng unang appointment, na dapat ipakita sa tanggapan ng Sportello Unico”.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ISTAT: 1033 euros bawat buwan ng mga pamilyang binubuo ng mga dayuhan lamang

Christmas bonus ng mga colf at care givers, kailan ito ibinibigay at paano ito kinakalkula?