in

Citizenship: Application online sa Turin, sinimulan

Sa pagsu-sumite sa Prefecture ng aplikasyon ay obligadong kumuha ng appointment online. Ilagay lamang ang personal datas at pillin ang araw sa website.

Nobyembre 5, 2013 – Wala nang pila sa sinumang nagnanais na magsumite ng aplikasyon sa citizenship for residency o for marriage sa lungsod ng Turin. Ang unang hakbang upang maging ganap na Italyano ay maaaring gawin sa harapan ng computer.

Simula noong nakaraang Hunyo, ang Sportello Cittadinanza OnLine ng Prefecture ng Turin ay aktibo, kung saan maaaring kumuha ng appointment para sa presentasyon ng mga aplikasyon. Isang instrumento, tulad ng mababasa sa website, na “magtatanggal ng mahabang pila at magpapadali sa pamumuhay ng mga mamamayang dayuhan at sa kanilang pakikitungo sa Institusyon”.

Matapos experimental period, ay sinimulan ang bagong serbisyo. Ayon sa Prefecture, “upang mapabuti ang serbisyo at magarantiya ang pag-ikot ng tumpak na impormasyon ay sinimulan mula kahapon,  Nobyembre 4, 2013, ang pagsusumite ng mga application sa pagkakaroon ng Italian citizenship sa ganitong paraan. "

Simple ang procedure. Magtungo lamang sa “Presentazione online”, ilagay sa e-form ang personal datas at ang araw at oras ng napiling appointment. Mahalagang kumuha ng appointment sa lalong madaling panahon: sa kasalukuyyan, ang petsa na ibinibigay ng programa ay para sa buwan ng Disyembre.

Sa pamamagitan ng Sportello Cittadinanza Online ay maaaring hilingin ang mga impormasyon sa pamamagitan ng e -mail at maging ang pagpalit ng address sa pamamagitan ng Ufficio Cittadinanza. Ginagarantiya ng Prefecture ang pagsagot sa mga katanungan sa loob ng 2 working days. Simula rin kahapon, ang bagong programa ay unti-unting papalitan ang serbisyo ng pagbibigay ng impormasyon sa pamamagitan ng telepono.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Regularization – Maysakit ang aking employer. Sino ang pipirma sa contratto di soggiorno?

‘Classe ponte’, isang esperimento sa Bologna