in

Halaga ng kontribusyon ng mga colf, caregivers at babysitters sa 2016

Ang taong 2016 ay walang hatid na pagbabago sa halaga ng kontribuson ng mga colf, babysitters at caregivers.

 

Rome, Pebrero 2, 2016 – Narito ang halagang balido sa taong 2016 na katulad noong nakaraang taon.

Ito ay dahil sa economic crisis. Ang mga halaga sa katunayan, ay nanatiling pareho noong nakaraang taon, pati na rin ang cost of living, na pangunahing batayan taun-taon ng Inps sa ginagawang pagbabago sa halaga ng kontribusyon. Dahil dito ang bagong table, balido mula Jan 1 hanggang Dec 31, 2016, na inilathala noong nakaraang Biyernes ay kapareho noong nakaraang taon.

Ang halaga ng kontribusyon ay nagbabago batay sa sahod, sa oras ng trabaho at sa uri ng kontrata, kung permanente (indeterminato) o pansamantala (determinato). Sa katunayan, sa huling nabanggit ay nasasaad ang bahagyang dagdag.

Ang mga halagang nabanggit ay kakailanganin ng mga employer sa pagbabayad ng quarterly contributions sa Inps. Ang unang petsa ay nakatakda sa April 1 – April 12, para sa kontribusyon sa buwan ng Enero, Pebrero at Marso. Kung magtatapos ang trabaho, ay babayaran ng employer ang kontribusyon hanggang sa panahon ng pagte-terminate o pagre-resign ng worker.

TABELLA CONTRIBUTI ORARI 2016

Valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

RETRIBUZIONE ORARIA EFFETTIVA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
  Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF
fino a  € 7,88 € 1,39 (€0,35) € 1,40 (€0,35)
oltre € 7,88 fino a € 9,59 € 1,57 (€0,40) € 1,58 (€0,40)
oltre € 9,59 € 1,91 (€0,48) € 1,93 (€0,48)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali   1,01 (€0,25) € 1,02 €(0,25)
senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)

 La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

RETRIBUZIONE ORARIA EFFETTIVA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
  Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF
fino a  € 7,88 € 1,49 (€0,35) € 1,50 (€0,35)
oltre € 7,88 fino a € 9,59 € 1,68 (€0,40) € 1,69 (€0,40)
oltre € 9,59 € 2,05 (€0,48) € 2,06 (€0,48)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali   1,08 (€0,25) € 1,09 (€0,25)
comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccetto sostituzioni di lavoratori assenti.

La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Tulong sa mga New Moms, 600 euros para sa nursery o babysitter

Decreto Flussi 2016, inilathala na sa Official Gazette