in

Tulong sa mga New Moms, 600 euros para sa nursery o babysitter

Ito ay nakalaan rin sa mga working mothers na imigrante na tinanggihan ang optional parental leave. Simula ngayong araw na ito ang pagsusumite ng aplikasyon online o sa mga patronato.

 

Roma, Pebrero 2, 2016 – Nagbabalik ang tulong pinansyal sa mga new Moms na nais (o dapat) bumalik sa trabaho matapos ang mandatory maternity leave. Magbibigay ang estado hanggang 600 euros kada buwan hanggang anim (6) na buwan upang bayaran ang mga ‘child care services‘ tulad ng nursery o asilo nido o babysitter, sa kundisyong tatanggihan ang ilang buwang optional parental leave.

Ang bagong Stability law ay naglaan ng 20 million euros para sa benepisyong ito, at ibibigay batay sa mga aplikasyon na isinumite sa Inps. Maaari itong matanggap ng mga manggagawang Italyano at imigrante, na nagta-trabaho sa publiko o pribadong sektor ngunit hindi kabilang sa makakatanggap nito ang mga colf. Matatanggap din ito ng mga freelance professionals na nakatala sa gestione separata ng Inps, ngunit sa loob lamang ng tatlong (3) buwan.

Ang application ay maaaring lamang isumite sa loob ng labingisang (11) buwan sa pagtatapos ng mandatory maternity leave at para sa mga part-time workers, ang halaga ng tulong ay batay sa oras ng trabaho. Halimbawa, ang part timer ng 50% ay may karapatan sa 300 euros kada buwan.

Ang sistema ng pagbibigay ng tulong pinansyal ay nag-iiba batay sa gamit nito. Ang mga asili nido (public at private) ay maaaring matanggap ito direkta mula sa estado at pababayaran lamang sa mga new Moms ang diperensya ng halaga, kung mayroon man. Ang mga babysitter naman ay babayaran ng mga Moms, gamit ang buoni lavoro o voucher na manggagaling naman buhat sa Inps.

Kailan dapat isumite ang aplikasyon?

Simula ngayong araw na ito, February 2, hanggang Dec 31, 2016, kung mayroon pang pondo hanggang sa panahong nabanggit.

Paano?

Sa website ng inps: (www.inps.it> Servizi per il cittadino > Autenticazione con PIN > Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito > Voucher o contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia) o sa tulong ng mga authorized office o mga patronato.

Narito ang anunsyo at ang instruction buhat sa Inps 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Decreto flussi 2016, ang teksto, bilang at instruction

Halaga ng kontribusyon ng mga colf, caregivers at babysitters sa 2016