in

July 18 at 22, No Appointment ang Questura di Firenze 

Magbubukas ang Ufficio Immigrazione ng Questura di Firenze ng dalawang araw nang walang appointment para sa releasing ng mga permesso di soggiorno. Ang dalawang araw ng apertura straordinaria ay ang mga araw ng July 18 at July 22

Ang Ufficio Immigrazione ay matatagpuan sa via delle Fortezza 17 at mula 8:00 am hanggang 9:30am, sa mga nabanggit na araw, ay magbibigay ng number batay sa pagkakasunud-sunod ng pagdating. Sa ganitong paraan ay mapapahintulutan ang maayos na releasing ng mga permesso di soggiorno. 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Omicron 5, ang mga sintomas, incubation period at panahon ng paggaling 

Part-timer, matatanggap bang buo ang €200 bonus?