in

Part-timer, matatanggap bang buo ang €200 bonus? 

Ang €200 bonus na natatanggap na at matatanggap pa ng maraming mga manggagawa sa Italya, ay buong matatanggap, anuman ang haba ng oras ng trabaho – part time o full time – at anuman ang uri ng kontrata, sa kundisyong nakatutugon sa mga requirements na itinalaga ng batas. 

Ito ay nasasaad sa Decreto Aiuti bilag ayuda para sa mga manggagawa – employed at self-employed, mga pensyonado, mga walang trabaho at tumatanggap ng Naspi at Reddito di Cittadinanza, domestic workers – colf, caregivers at babysitter.

Ang € 200 bonus ay matatanggap ng isang beses at ang halaga nito ay pareho para sa lahat.

Basahin din:

Requirements ng Bonus €200 sa domestic job

Lavoratori dipendenti, kailangan bang mag-aplay upang matanggap ang €200 bonus?

Bonus € 200, ano ang requirement para sa mga tumatanggap ng RdC?

Bonus €200, sinu-sino ang mga hindi makakatanggap?

€ 200 bonus para sa mga tumatanggap ng Naspi, ang mga detalye

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

July 18 at 22, No Appointment ang Questura di Firenze 

Travel Tips ngayong Summer vacation