in

Bonus €200, sinu-sino ang mga hindi makakatanggap? 

Ang buwan ng Hulyo ay magbibigay ng pagkakataon sa marami na makatanggap ng pinakahihintay na bonus. Gayunpaman, maraming kategorya pa rin ang hindi makakatanggap sa kawalan ng requirement o dahil excluded sa listahan ng mga benepisyaryo.

Lavoratori dipendenti 

Una sa lahat, pinili ng mga mambabatas ang bracket ng sahod ng mga kwalipikado sa bonus at hindi kasama ang mga lavoratori dipendenti na kumikita ng higit sa €35,000

Walang matatanggap na bonus ang mga empleyado na hindi nag-trabaho sa buwan ng July

Pati ang mga may sahod na higit sa € 2,692.00 kada buwan ay hindi kwalipikado sa bonus.

Mayroon ding excluded sa bonus dahil sa petsa ng hiring o petsa ng nawalan ng trabaho. Petsa ng hiring sa buwan ng June 2022, kung ito ang unang buwan ng kontrata sa taong 2022 at ang mga nagtapos ang kontrata sa buwan ng June

Colf at mga cargivers

Mayroon ding mga colf at caregivers na excluded sa bonus. 

Batay sa talata 8 artikulo 32 ng DL 50/2022, upang matanggap ang bonus €200 sa domestic job ay kailangang mayroong aktibong employment contract sa petsa ng May 18, 2022. Samakatwid, ang mga colf o caregivers na nagsimulang mag-trabaho mula May 20, 2022 ay hindi makakatanggap ng bonus. 

Sa kabilang banda, batay sa implementing rules, kahit hindi nag-trabaho ang colf o caregiver sa buwan ng July ngunit nagre-resulta na ‘hired’ sa petsa ng May 18, 2022, ay may panahon hanggang Sept. 30, 2022 upang mag-aplay para matanggap ang bonus. 

Unemployed na walang natatanggap na benepisyo

Ang mga walang trabaho na walang natatanggap na anumang benepisyo ay hindi makakatanggap ng € 200 bonus. Sa katunayan, para sa mga unemployed na tumatanggap ng Naspi ay requirement ang pagtanggap ng unemployment benefit sa buwan ng June. 

Pensiyonado 

Ang mga pensiyonado na tumatanggap o may kita na higit sa € 35,000 at tumatanggap ng iba pang benepisyo tulad ng ‘indennità di accompagnamento’ na nasasaad sa Batas 18/1980, ay hindi makakatanggap ng bonus.

Bukod sa nabanggit, hindi rin kasama sa mga interns at trainees, seasonal contract workers at mga workers na mayroong contratti di collaborazione sportive. (PGA)

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 2.3]

Bollo at bollettino para sa aplikasyon ng Italian Citizenship, babayaran sa PagoPa

20,000 Health Care Workers sa Italya, may Covid