in

Bonus € 200, ano ang requirement para sa mga tumatanggap ng RdC? 

Reddito di Cittadinanza Ako Ay Pilipino

Ang mga tumatanggap ng Reddito di Cittadinanza ay awtomatikong makakatanggap ng bonus € 200. Nangangahulugan ito na walang aplikasyon ang dapat gawin upang matanggap ang benepisyo. Ngunit ito ay direktang ibibigay ng INPS sa pagkakaroon ng requirement na itinakda ng batas. Ito ang nilinaw ng Inps sa pamamagitan ng Circular n.73 ng 2022.

Kailan matatanggap ang bonus €200 sa RdC card? 

Ang bonus € 200 ay matatanggap sa July 2022 ng mga tumatanggap ng RdC, direkta sa Rdc card, o ang card na hawak ng mga benepisyaryo ng RdC kung saan ito natatanggap bawat buwan. Ang petsa ng pagtanggap ay sa pagitan ng July 24 – 27 o hanggang sa katapusan ng buwan, July 31, kung sakaling maantala.

Requirements sa pagtanggap ng bonus €200 ng mga tumatanggap ng RdC?

Nilanwa ng Inps sa komunikasyon 73 2022, ang tanging requirement upang matanggap ang € 200 bonus ng mga benepisyaryo ng RdC. 

Ang bonus € 200 ay hindi ibibigay sa tumatanggap RdC kung sa pamilya ay mayroong kahit isang miyembro na benepisyaryo ng bonus na nasasaad sa Artikulo 31 at sa mga talata 1 hanggang 16 ng Artikulo 32.

Ito ay ang lahat ng mga kategoryang tatanggap ng € 200 euro: lavoratori dipendenti, domestic workers, seasonal workers, pensioners at iba pa.

Samakatwid, bago asahan ang bonus ay mas mabuting alamin muna kung may miyembro ng pamilya na makakatanggap nito. 

Bonus € 200 sa RdC, maaari bang ma-withdraw? 

Ang bonus €200 ay walang kundisyon. Samakatwid, sa pagpasok nito sa RdC card, ang halaga ay maaaring ma-withdraw o magamit sa iba pang transaksyon. 

Samantala, ipinapaalala na ang monthly benefit ng RdC ay mayroong maximum amount ng €100 sa isang buwan na maaaring ma-withdraw. Ang halaga ay tumataas batay sa dami ng miyembro ng pamilya. (PGA)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dichiarazione dei redditi sa domestic job: modello 730/2022 o modello Redditi Pf? 

FFP2 mask, ang bagong regulasyon hanggang October 31, 2022