in

Mondaini: Igalang ninyo ang aming pagluluksa

Mga magulang nina Gianmarco at Raimondo, inakusan ng pamangkin nina Raimondo at Sandra Vianello.

Ang pagkamatay ni Sandra Mondaini ay nagdulot ng kalungkutan sa mundo ng industry. Lahat ay nakiramay sa kabila ng pang-aakusa sa pamilya nina Edgar at Rosalie, nag-alaga ng matagal na panahon sa mag-asawang Raimondo at Sandra Mondaini. Ang pamilyang ito pa rin ang nag-asikaso ng funeral.

Inakusan ni Virginia Vianello, pamangkin ni Sandra at Raimondo, ang mag-asawang Pinoy na magulang nina Gianmarco at Raimondo, sa hindi pagbibigay-alam na si Sandra ay may karamdaman. “Wala akong alam, kahit nang si Sandra ay naka-confine, sapagkat malaga-tagal na rin naman, nang si Raimondo ay wala na sa aming piling, naging imposible sa akin ang makausap si Sandra, ako at ang pati na rin ang lahat naming kamag-anak” – pahayag ni Virginia. Ayon pa sa mga balita, tumatawag ang pamangkin ni Sandra sa bahay subalit hindi daw siya makakontak. Hindi rin daw alam ni Virginia na si Sandra ay nasa San Raffaele, sapagkat hindi umano ipinaalam ng mag-asawang Edgar at Rosalie.

“Igalang naman ninyo ang aming pagdadalamhati” – ani Rosalie. Ang pamilya nina Edgar at Rosalie ay itinuring na kapamilya na rin nina Raimondo at Sandra. “Sa tamang panahon ay lilinawin namin ang lahat – dagdag sa mga naging tanong mga mamamahayag – sa ngayon, kami ay sobrang lungkot”.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Second generation: “Berlusconi, hindi kami dayuhan!”

Charice – “Icon of Tomorrow” sa US Teen Magazine Awards