in

Praktikal na Gabay, tulong sa mga Pinoy bago mag-abroad

OFWs’ Preparation Guide before Going Abroad, ang praktikal na gabay para sa bawat Pilipino na lalabas ng bansa.

 

Tinatayang mayroong 10.5 milyong overseas Filipinos sa bawat sulok ng mundo. 

Bagaman ang unemployment ay unti-utning nabibigyan ng solusyon sa bansa, inaasahan pa rin na ang tinatayang 94.01% na lalabas ng bansa ay patuloy na tataas. 

Bukod sa regular na proseso ng recruitment, ay napakaraming bagay na dapat ihanda bago tuluyang makapag-abroad ang isang Pilipino.

Dahil dito naglunsad ang BalinKBayan, isang online portal na nakalaan para sa mga overseas Filipinos sa buong mundo, ng OFWs’ Preparation Guide before Going Abroad, isang praktikal na gabay na makakatulong sa paghahanda ng bawat Pilipino bago lumabas ng bansa. 

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Gobyerno, linawin na ang buwis sa permit to stay ay hindi na dapat bayaran!

Nag-expired ang permit to stay habang nasa Pilipinas, paano babalik sa Italya?