in

Nag-expired ang permit to stay habang nasa Pilipinas, paano babalik sa Italya?

Magandang araw. Ako ay nasa Pilipinas at nag-expired ang aking permit to stay. Hindi ako nakapag-aplay ng renewal bago lumabas ng Italya, paano ako babalik sa Italya?

 

Roma, Hunyo 16, 2016 – Ang posibilidad na makabalik sa Italya sa sinumang nasa labas ng bansa na expired ang permit to stay at hindi nag-aplay ng renewal nito ay limitado sa kasong ang permit to stay ay expired ng higit sa 60 araw

Kung hindi at expired ng wala pang 60 araw, ang Pilipino ay maaaring magtungo sa Italian Embassy sa Maynila upang mag-aplay ng re-entry visa. 

Sa pag-aaplay ng nabanggit na dokumento, ay mahalagang maipakita ang pagkakaroon ng matibay na patunay ng mapagkukunang pinansyal tulad ng employment contract o contratto di lavoro at/o ang pagkakaroon ng pamilya sa Italya. Mahalagang dala ang orihinal at kopya ng expired na permit to stay, balidong pasaporte at lahat ng dokumentasyon na magpapatunay ng motibo upang makabalik sa Italya. 

Ang Embassy, sa pagi-isyu ng visa ay kailangan munang matanggap ang nulla osta o pahintulot buhat sa Questura sa Italya, kung saan ipapadala lahat ng dokumentayson na isinumite sa pag-aaplay ng re-entry visa. Ang Questura, matapos matanggap ang mga dokumento ay susuriin ang aplikasyon at magbibigay ng opinyon ukol dito. 

Kung ang opinyon ay positibo, ang embahada ay magi-isyu ng re-entry visa na magagamit sa muling pagpasok sa Italya, na balido kung mayroon mang stop over sa ibang schengen country. Pagdating sa Italya, ang dayuhan ay kailangang mag-aplay ng renewal ng permit to stay sa loob ng 8 araw at ilalakip ang lahat ng dokumento na hinihingi ng batas. 

Kung ang permit to stay ay expired ng higit sa 60 araw ay hindi maaaring mag-aplay ng re-entry visa upang makabalik sa Italya, maliban na lamang sa pagkakaroon ng dalawang kundisyon: 

• kinailangang manatili sa Pilipinas ang aplikante dahil sa matinding karamdaman nito, ng asawa o ng miyembro ng pamilya hanggang first degree.; 

• ang aplikante ay tumupad sa ilang obligasyon sa bansa tulad ng military obligations. 

Sa parehong nabanggit na mga kaso, ang aplikante ay kailangang ipakita at mag-iwan sa Embassy ng isang kopya ng dokumento na magpapatunay ng sitwasyon kasama ang expired permit to stay, balidong pasaporte. Ang Embassy ay ipapadala ang mga ito sa Questura na magsusuri sa aplikasyon at magbibigay ng opinyon. Ang Embassy, matapos matanggap ang nulla osta buhat sa Questura, ay i-iisyu ang re-entry visa.  

ni: D.ssa Maria Elena Arguello

isinalin sa tagalog: PGA

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Praktikal na Gabay, tulong sa mga Pinoy bago mag-abroad

Pagdiriwang ng ika-118 taong Anibersaryo ng Kalayaan sa Milan Italy