in

Bagong Taon na! Kailangan ba ng New Year’s Resolution?

Isang araw na lang at ipagdiriwang na natin ang Bagong Taon. At tulad ng kinagawian ng marami, famous na naman ang ‘New Year’s Resolution’. Ano ba ang ibig sabihin nito?

 

Ang New Year’s Resolution ayon sa Wikipedia is a secular tradition, most common in the Western Hemisphere but also found in the Eastern Hemisphere, in which a person makes a promise to do an act of self-improvement or something  beginning from New Year’s Day.

Kailangan pa ba talagang hintayin ang pagsapit ng bagong taon para sa isang pangako ng magandang pagbabago?

Ngunit dahil bukas ng gabi ay sasalubungin na natin ang bagong taon, narito ang ilang simpleng tips, maaring ituring na isang uri ng ‘New Year’s resolution’, na kung pipiliting sundin ay mukha namang magiging epektibo para sa 2018, isang taong may pagbabago, pagsisikap at puno ng pag-asa!

Aksyon
May kasabihan tayong mga Pinoy: ‘Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa’. Idagdag pa natin ang sa wikang ingles:‘Faith without action is dead’. Kaya kailangang kumilos! Kung nais may marating, bukod sa pagdarasal, ay aksyon ang kailangan para maabot ang ninanais.
Halimbawa: Para sa ating mga Tao, bawasan ang interes sa pagliliwaliw at pagpa-party at sa halip ay igugol ang panahon sa edukasyon sa sarili at pagsasagawa ng mga proyektong nais, tulad ng pagnenegosyo!

May mga effort na dapat gawin para makamit ang tagumpay sa buhay. Iwasang maging tulad ng isang Hudyo sa anekdota na iginugol ang mahabang panahon sa pananalangin para manalo sa loterya pero hindi naman bumibili ng lottery ticket.

Kalusugan
Para sa mga may problema sa kalusugan, hindi lamang sapat ang kumonsulta sa ilang doktor at sumailalim sa mga pagsusuri. Ipasok ang mahahalagang pagbabago sa pamumuhay nang naaayon sa ipinayong medical indication.
  

Realidad

Sa 2018, magtakda ng mga priyoridad para sa maayos na pagsasagawa ng mga tungkulin at gawain. Mahalaga rin na pagiging realistiko at ito ay batay sa iyong mga kapabilidad.

Halimbawa: Kung maliliit lamang na bato ang ating gusto, hindi mahirap ang ilipat ang mga ito sa nais na paglipatan, ngunit malamang ay maliliit din ang pabuyang ating matatanggap. Para sa pipili naman ng malaking bato, malamang humantong sa kawalan dahil tunay na hindi basta makakayanang buhatin o ilipat ang malaking bato nang nag-iisa at walang tulong.

Career

Huwag pagkaabalahan ang mga taong sa iyo ay sumasalungat o kumakalaban o yaong sa iyo ay may inggit o ang iyong mga katunggali.
Huwag matakot sa malalaking proyekto at huwag ring matakot mapansin ng nanunungkulan. Ang susi ay hindi madala ang damdamin sa papuri o kritisismo at manatiling nakatuon ang pansin sa paggampan ng tungkulin!
Subukang kilalanin ang sariling kakayanan at huwag ibitag ang sarili sa kakayanan ng iba at pagtangkaan ang posisyon ng kasamahan sa grupo o asosasyon at maging sa trabaho!
Kung hindi mahusay sa pakikipagkapwa o kulang sa kooperasyon, tatawagin kang ‘pasaway’. Pero kung ikaw nama’y magiging magalang, mapagkumbaba, mapagbigay at masipag, makakamit ang estado ng may dignidad at pagpapahalaga ng kapwa!

PGA

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Perang May Lumang Disenyo, hanggang 2015 na lang!

Bagong pamunuan ng PIDA, nanumpa