in

Ano ang Straniero Temporaneamente Presente o STP?

Ang mga dayuhang ‘undocumented’ o hindi regular sa mga alituntunin ng pagpasok at pananatili sa bansa at walang permit to stay o permesso di soggiorno ay may karapatan sa pangangalagang pang-kalusugan at malapatan ng lunas na kinakailangan. Maaaring mabigyan ng medical card na tinatawag na STP.

 

 

Ang STP (o Straniero Temporaneamente Presente) bagaman literal na tumutukoy sa mga dayuhang pansamantala o kasalukuyang nasa bansang Italya, ay ang medical card na ibinibigay sa mga undocumented sa Italya para matanggap ang mga serbisyong pang-kalusugan.

Sa katunayan, ang mga prescription at pagtatala ng mga ‘medical check-ups’ sa mga dayuhan na walang permit to stay ay ginagawa gamit ang isang regional code STP, ang ISTAT identifier code ng pampublikong pasilidad sa kalusugan na nag-iisyu ng medical card, at isang sequence number na nakatalaga naman sa pag-iisyu ng medical card.

Ang STP code ay kinikilala sa buong bansa at kumakatawan sa nagmamay-ari nito sa lahat ng uri medical check-ups, emergencies sa mga ospital, sa mga pangunahin at follow-up check-ups para sa sakit at karamdaman (at maging pinsala) sa pampublikong pasilidad o conventional private clinic man.Ito rin ang ginagamit sa pagbibigay ng mga kinakailangang riseta mula sa mga conventional na botika.

Sa pamamagitan ng S.T.P.card na ipinagkakaloob sa alinmang tanggapan ng ASL, balido ng anim na buwan at renewable, ay maaaring tanggapin ang mga sumusunod:

– Pangunahing pangangalaga sa kalusugan
– Emergencies, hospitalizations at pagiging out-patient
– medical check-ups sa mga clinic at ospital, pangunahin at madaliang serbisyong pangkalusugan at maging follow-up check-ups

– maresetahan sa mga kinakailangang gamot

Bukod sa nabamggit ay ginagarantiya din ng STP ang maayos na pagbubuntis ng mga kababaihan, ang kalusugan ng sanggol at ang mga bakuna nito. Sakop din ng STP ang prebensyon at paggamot sa mga drug addict

Upang magkaroon ng STP ay kinakailangang ihayag ang mga sumusunod:

– Personal datas
– Deklarasyon ng walang sapat na mapagkukunang pinansyal

Maaari ring ipagkaloob ang STP card nang hindi nasasaad ang pangalan at apelyido kung nanaisin ng nag-aaplay nito.

Ang komunikasyon sa Ministry of Interior ukol sa refund ng anumang serbisyong ipinagkaloob sa dayuhan ay sa pamamagitan ng card, kasama ang naging diagnosis, ang uri ng medical check-up at ang halaga ng naging serbisyo sa dayuhan ng hindi nasasaad ang pangalan at apelyido ng dayuhan.

Samakatuwid ay walang pagrereport sa awtoridad ng anumang personal datas ng dayuhan.Ngunit laging tatandaan nasa ilang mga kaso tulad ng sa kaayusan at ibang mabigat na dahilan na may kinalaman sa batas, ang Public Authority ay maaaring kumuha ng medical reports, tulad ng nangyayari sa mga mamamayang Italyano.

Maaaring magkaroon ng maliit na kabayaran o ang pagbabayad ng ticket sa mga serbisyo, ayon sa deklarasyon na ginagawa sa paghingi ng STP code. Ito ay nasasaad sa application form kung saan matatagpuang nakalakip din ang Circular n. 5/2000 ng 24/03/2000.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ACF Messina, bagong pamunuan ang sumalubong sa Bagong Taon!

Ika-122 taong Anibersaryo ng Pagkabayani ni Rizal, ginunita sa Italya